Varan har lagts till i varukorgen
Stort utbildningsprogram för energieffektivare byggande
Energi 25 mar 2013
100 000 byggnadsarbetare och installatörer i Sverige ska vidareutbildas för att bygga och renovera energieffektivare. Foto: Anders Wester
Build up skills Sverige är ett stort utbildningsprogram inom byggsektorn som ska höja kompetensen inom energieffektivt byggande. En handlingsplan med förslag på åtgärder har nyligen presenterats.

Byggsektorn måste lära sig att bygga energieffektivt om EUs energi- och klimatmål ska kunna uppnås. Build up skills Sverige (BUSS) är den svenska delen av ett EU projekt som ska öka yrkesutövarnas kompetens om energieffektivisering och installation av förnybar energi.

Grundläggande vidareutbildning föreslås

På Nordbygg Ecoforum presenterades handlingsplanen för BUSS. Grundläggande vidareutbildning, erfarenhetsåterföring inom byggprojekt och förändringar i branschens yrkesutbildningar är några förslag på åtgärder.

Handlingsplanen innehåller tre typer av aktiviteter:

  • Kompetensutveckling för yrkesarbetare och arbetsledare.
  • Förändringar av branschens yrkesutbildningar.
  • Säkerställande inklusive informationsinsatser till bland annat beställarledet.

Fokus i handlingsplanen ligger på byggnadsarbetare och installatörer men indirekt omfattas alla aktörer i ett byggprojekt, alltså även beställare, arkitekter och konsulter.

- En svår del blir att säkerställa att krav ställs på att de som är verksamma på arbetsplatsen har vidareutbildat sig enligt BUSS, säger Åke Blomsterberg, WSP, som är med i projektgruppen.

En viktig del i projektet är därför även en informationsinsats till de som tidigt i byggprocessen tar avgörande beslut om byggnadens energiprestanda.

Intressenter fyller i åtagandedokument

Handlingsplanen redovisar förslag till åtgärder, olika aktiviteter, för att göra byggandet mer energieffektivt. Den innehåller även en grovt uppskattad budget samt förslag på intressenter för de olika aktiviteterna. Byggmaterialindustrierna, Svensk Ventilation och Elmaterialleverantörerna föreslås till exempel ta fram pedagogiska monteringsanvisningar.

- Nästan alla intressenter som är identifierade i handlingsplanen har skrivit på ett åtagandedokument som visar att de accepterar åtagandet under förutsättning att finansieringen beviljas, säger Åke Blomsterberg.

Finansiering krävs för vidare arbete

Build up skills är uppdelat i två delar:

  • Nationell kartläggning och framtagande av en handlingsplan.
  • Utveckling av kurser och utbildningsprogram med utgångspunkt från handlingsplanen.

Del 1 startade redan i november 2011 och avslutas nu i april. Del 2, genomförandet av handlingsplanen, bygger på att en finansiering beviljas. I finansieringen kommer inte genomförandet av vidareutbildningsinsatsen att ingå.

En arbetsgrupp kommer att träffas i april för att säkerställa att en ansökan för finansiering skickas iväg till IEE, Intelligent Energy Europe. Två utlysningar sker under 2013.

- Vi kommer tyvärr inte hinna skicka iväg ansökan till den första utlysningen, berättar Åke Blomsterberg.

Det gör att tidsplanen för handlingsplanen försenas något. Om ansökan beviljas borde en del av arbetet ändå kunna starta nästa vår.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial