Varan har lagts till i varukorgen

Socialstyrelsen förtydligar om ventilation

Kyla 6 mar 2013
Meddelandebladet ger riktvärden på uteluftsflöden och redovisar när det kan finnas risk för olägenhet för människors hälsa. Foto: Thord Sköldekrans
Socialstyrelsen har gett ut ett meddelandeblad till sitt allmänna råd om tillsyn av ventilationsanläggningar enligt miljöbalken.
Meddelandebladet är ett förtydligande av den tillsynsvägledning och de riktvärden som finns angivna i Socialstyrelsens allmänna råd om ventilation, SOSFS 1999:25 Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – ventilation.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Kyla Styr och övervakning Ventilation Värme Arkitektur Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter