Varan har lagts till i varukorgen
Så ska upphandlingar bli bättre
Energi 12 mar 2013
Anders Wijkman och hans upphandlingsutredning föreslår ett batteri av åtgärder både på övergripande nivå och konkret för att göra offentliga upphandlingar mer kvalitativa och lönsamma.
En nationell strategi för upphandlingar, ny stödmyndighet och överprövningsstuktur, ny upphandlingsutbildning, större utrymme att förhandla samt höjd gräns för direktupphandling. Det är några av Upphandlingsutredningens nära 50 förslag för att höja kvaliteten på offentliga upphandlingar.

Utredningen konstaterar att den offentliga upphandlingen lider brist på ledarskap. Regering och riksdag saknar ett samlat grepp om upphandlingens betydelse för viktiga delar av samhällets service. Myndigheternas ledningar är också dåligt engagerade i upphandlingsfrågorna.

Detta vill utredningen komma åt genom att regering och riksdag tar fram en nationell stretagi för offentlig upphandling.

Mer utbildning i upphandling

Utredningen vill också öka kunskapen om upphandling dels genom att samla all kunskap hos en statlig stödmyndighet och inrätta högskoleutbildningar inriktade på offentlig upphandling vid tre olika universitet.

Anslagen till forskning om offentlig upphandling bör också utökas.

Effektivare överprövningar

För att komma tillrätta med antalet överprövningar och de problem som uppstår under dessa samt effektivisera processen vill utredningen koncentrera överprövningsmålen till tre förvaltningsrätter och en kammarrätt.

Föreslås görs också att direktupphandling får användas tillfälligt när en upphandling är under överprövning.

Förhandling och direktupphandling

Utredningen vill också att Sverige anammar EU:s upphandlingsdirektivs nyheter som ger ökade möjligheter att föra dialog och förhandla.

Dessutom vill utredningen att beloppet för när direktupphandling är tillåten höjs till 600 000 kronor för varor och tjänster och 1,2 miljoner kronor för byggentreprenader.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter