Varan har lagts till i varukorgen
Huge Fastigheter satsar stort på Bim
Produktion 7 mar 2013
Sagoskogens förskola är en av flera av Huges nybyggen som genomförs med hjälp av Bim. Fastighetsbolaget vill snarast också få in Bim i förvaltningen även i befintliga byggnader. Illustration: Helene Engström, Comarc Projektering
Huge Fastigheter är kanske det kommunala fastighetsbolag som kommit längst med att använda Bim i arbetet med sina fastigheter. Både Huge och hyresgästerna har nytta av att företaget använder Bim, anser Henrik Örneblad, affärsområdeschef på Huge.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

– Vi har inte mätt nyttan ännu men jag är övertygad om att vi tjänar på att använda Bim genom hela processen, från byggande till drift och underhåll. Vi får en väldefinierad produkt med bra kvalitet, och kunderna får det de vill ha och blir nöjda. Dessutom anser jag att fastigheternas värde ökar ju bättre inventerade och kartlagda de är, säger Henrik Örneblad.

Huge äger och förvaltar allt från bostäder och kontor till skolor och förskolor. I dag arbetar man aktivt med Bim i ett tiotal projekt, såväl nybyggen som ombyggnader och renoveringar. Bim används bland annat i projekteringen och för visualiseringar.

Ställer krav i upphandling

– Dessutom har vi börjat ställa krav i upphandlingar på att Bim även ska tillämpas ute på arbetsplatserna och inte bara vid ritbordet, säger Henrik Örneblad.

Nästa fas är att föra in Bim i förvaltningen, något som fått vänta eftersom företaget nyligen bytt fastighetssystem.

– Ambitionen är att Bim ska bli ett hjälpmedel till fastighetssystemet och en naturlig del i förvaltningen. Vi har skannat in alla våra fastigheter i ett ritningssystem. Varje gång vi går in i en fastighet för att renovera eller bygga om tar vi fram intelligenta ritningar för den.

Många fördelar

Henrik Örneblad ser en rad vinster med att använda Bim som hjälpmedel i förvaltningen:

– Det mesta självklara är ju att använda det för ytberäkningar. Det är en hygienfaktor att ha koll på vad man har och vad man hyr ut. Det är en stor effektivitetsvinst att ha detta digitalt.

Bim kan även bidra till ökad detaljinformation för driften och underlättar underhållplanering, kalkylering och uppföljning.

– Vår avsikt är att använda Bim till att knyta ihop olika system som till exempel felanmälan och underhållsplaner. När felanmälan i en fastighet överstiger en viss nivå kan det vara en tydlig signal om att det är dags att öka underhållet.

Hyresgästens synpunkter

För hyresgästerna ger Bim helt nya möjligheter att få tycka till och vara delaktiga under resans gång både vid ny- och ombyggnader, anser Henrik Örneblad.

– I dag presenterar vi ofta ett färdigt förslag för hyresgästen. Genom att redan i ett tidigt skede kunna visualisera projektet finns större möjlighet att ta tillvara hyresgästens synpunkter.

För Huge har resan in i den digitala världen börjat. Henrik Örneblad hoppas att fler fastighetsägare vågar ta till sig möjligheterna att använda den digitala informationstekniken.

– Fastighetsägare måste in så tidigt som möjligt i Bim-processen för att kunna ställa krav så att man får den information man vill ha presenterad på rätt sätt.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Produktion Projektering Bostäder Kyla Renoveringar Teknik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Fler nyheter