Varan har lagts till i varukorgen
Fastighetsbolag tveksamma till nyttan med Bim
Produktion 8 mar 2013
De flesta statliga fastighetsbolag är fortfarande försiktiga att ta in Bim som ett hjälpmedel i förvaltningen. Illustration: WSP och Visus Market Research.
Medan det råder Bim-hysteri i delar av branschen är de flesta fastighetsbolag och förvaltare ännu skeptiska till det nya verktyget. Man vill ha bevis för nyttan med Bim och exempel på hur den kan mätas innan man hoppar på tåget.

Företaget Visus Market Research har på uppdrag av WSP undersökt hur tio statliga fastighetsbolag ser på möjligheterna att använda sig av Bim, Building Information Modelling, i byggande och förvaltning.

Slutsatsen är att spännvidden i branschen är mycket stor – alltifrån bolag som aktivt undviker att jobba med Bim till bolag som ser Bim som en viktig strategisk fråga.

Svårt mäta och följa upp

Knappt hälften av de undersökta företagen tror att det finns fördelar med att arbeta med Bim, men har inte kommit så långt. Hos övriga organisationer är Bim än så länge lågprioriterat.

Gemensamt för båda kategorierna är dock att man anser att det är svårt att mäta och följa upp effekter av Bim.

– Resultatet visar att vi från konsultledet måste bli bättre på att visa våra beställare fördelarna med att arbeta med Bim, säger Pontus Bengtsson, Bim-expert på WSP. Att Bim är något man har nytta av och inte en belastning. Problemet är att det än så länge inte finns så många goda exempel att visa upp.

Effektivare och kul

De fastighetsbolag som är positivt inställda lyfter särskilt fram att de tror att Bim bidrar till både effektivare produktion och förvaltning och att det sparar tid.

På plussidan finns också att det är modernt och kul och kan bidra till att attrahera nya medarbetare.

Ovilja hos medarbetarna

De som är skeptiska till att jobba med dem hänvisar till brister i kunskap och kompetens i företaget men också om en ovilja hos medarbetarna att ta till sig digital teknik.

Men också svårighet att hinna med, oro för att det slukar mycket resurser samt osäkerhet om var man ska börja är hinder för att ta in Bim i arbetet.

Fördjupningsmaterial

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Produktion Projektering Teknik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial