Varan har lagts till i varukorgen

Camfil vinnare av inneklimatpris

Energi 20 mar 2013
Camfil Svenska AB vann Stora Inneklimatpriset 2012. Företaget prisas bland annat för sitt rullande laboratorium.

Stora Inneklimatpriset delades ut för tolfte gången av Slussen Building Services i samarbete med Energi- och miljötekniska föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska Föreningen. Priset är till för att öka intresset för inneklimattekniken.

Priset delades ut vid Svensk Byggtjänsts konferens Nordbygg Ecoforum i Stockholm. Camfil Svenska AB tilldelas Stora Inneklimatpriset för sin Road Show Trailer, ett rullande laboratorium för luftmiljömätningar och utställning.

Så här lyder juryns motivering:

"Till vinnare av 2012 års Stora Inneklimatpris har juryn utsett Camfil Svenska AB. Priset ges för att företaget tagit ett nytt grepp för att öka intresset för, och sprida kunskap om, ett angeläget problemområde.

Under senare år har en rad miljömedicinska forskningsrapporter pekat på att mycket små luftburna partiklar kan ge allvarliga hälsoeffekter. Bland annat trafikavgaser, speciellt från dieseldrivna fordon, innehåller en stor mängd partiklar.

Eftersom vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus bidrar effektiv filtrering av luften innan den tillförs inomhusmiljön till att påtagligt minska befolkningens totala exponering för hälsoskadliga partiklar.

Camfil är inte det enda företaget som levererar bra luftfilter – men de har tagit ett unikt grepp på problemområdet genom sin Road Show Trailer– ett rullande luftkvalitetslaboratorium. Man visar där på ett påtagligt och tydligt sätt hur filter fungerar, vad det är för skillnad mellan olika filterklasser och, inte minst viktigt, vilka konsekvenser valet av filter kan få för luftbehandlingens energianvändning.

Man strävar aktivt efter att sprida kunskap bland politiker och beslutsfattare. Denna kunskapsförmedling är till gagn för ventilationsbranschen och bidrar till våra möjligheter att skapa hälsosamma inomhusmiljöer. Camfil Svenska AB är en värdig mottagare av 2012 års pris".

Övriga nominerade

Övriga nominerade var HSB Riksförbund/HSB Bostad, Astma- och Allergiförbundet samt Swegon .

Camfils vice vd Jan Andersson fick ta emot priset av riksdagsledamoten Jan Lindholm, (mp).
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Camfils vice vd Jan Andersson fick ta emot priset av riksdagsledamoten Jan Lindholm, (mp).