Varan har lagts till i varukorgen
Bristande säkerhet i små byggföretag
Miljö 13 mar 2013
Arbetsmiljöverkets inspektioner visar att det på små arbetsplatser ofta finns brister i fallskyddet. Foto: Ulf Söderlund.
Arbetsmiljöverkets riksomfattande tillsynsinsats mot små byggföretag i Sverige visar på allvarliga brister i arbetsmiljön. På nästan var tionde arbetsplats var bristerna i säkerheten så allvarliga att arbetet stoppades.

I byggbranschen är bristerna i arbetsmiljön ett stort problem och olycksfallen och arbetssjukdomarna är många.

De senaste sju åren har det inträffat nästan ett dödsfall i månaden.
Varje år anmäls cirka 3 000 arbetsskador med sjukfrånvaro och cirka 1 000 arbetsrelaterade sjukdomar.

Skadornas orsak:

  • var tredje skada är en belastningsskada
  • var femte skada beror på fall från hög höjd.

Upptäckta brister

Inom byggbranschen finns närmare 80 000 företag med mindre än 10 anställda. Under åren 2011 och 2012 inspekterade Arbetsmiljöverket drygt 2 000 små byggarbetsplatser som inte inspekterats tidigare. Förutom att cirka 200 byggarbetsplatser hade så allvarliga säkerhetsbrister att arbetet stoppades ställdes närmare 3 400 krav på förbättringar.

Kraven handlar om:

  • bristande fallskydd
  • borttagna skydd och säkerhetsanordningar vid maskiner
  • dålig medvetenhet om vikten av riskbedömning
  • brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • belastningsergonomiska brister
  • dåligt skydd mot damm, asbest och buller
  • bristande kännedom om arbetsmiljölagen.
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Arbetsmiljö Produktion
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter