Varan har lagts till i varukorgen
Barns medverkan förbättrar planprocessen
Vägar och gator 22 mar 2013
– Ge skolorna riktiga uppdrag och ge dem gott om tid att arbeta med dem. Den tid det tar första gången får du igen med råge när förståelsen av uppdragen ökar, säger Mats Ekholm, professor i pedagogik, Karlstad universitet. På bilden arbetar elever i Östersund.
Skolan som utredningsinstitut och barn som rådgivare till stads- och planarkitekter är redan verklighet i sex kommuner. Det har förändrat planeringsprocesserna, byggplanerna, skolans arbete och elevernas uppfattning om demokrati.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

När regeringen för tre år sedan gav Trafikverket, Boverket och Folkhälsoinstitutet i uppdrag att utreda hur barn och unga kan bli delaktiga i den fysiska planeringen togs uppgiften på allvar.

Sex kommuner valde att delta i arbetet som leds av Thomas Larsson och Mats Ekholm.

-Vi på Trafikverket ska utveckla vår egen planläggningsprocess så att barn och unga kan medverka. Vilja att sprida kunskapen om effekterna och metoderna finns bland de deltagande kommunerna, men nu återstår att se om de får det stöd som de behöver, säger Thomas Larsson.

Sprida erfarenheterna

Boverket tar stafettpinnen vidare och stöttar de kommuner som aktivt arbetar med barnkonventionen.

– Vi ska bjuda in planförrättarna på regionförbunden till nätverksträffar, och kanske kan också lokal personal från Trafikverket stötta i processen. Det gäller att smida medan järnet är varmt så att säga, just nu har planerarna gehör för de här frågorna men snart kommer de att behöva prioritera annat, säger Krister Karlsson på Boverket.

Elvernas deltagande ger resultat:

 • bättre planeringsunderlag
 • färre överklaganden
 • snabbare process
 • metoder som fungerar även med vuxna
 • arbetssättet gör nytta i skolundervisningen
 • ny inställning till demokrati hos eleverna.

Överraskade vuxna

På konferensen Barn, liv och Trafik berättar Thomas Larsson om några av årets erfarenheter.

– I Örebro kommun har bidraget från IT-gymnasiet varit så värdefullt att man redan engagerat skolan i andra planförslag.

I Östersund blev politikerna och stadsbyggnadskontoret överraskade av vad skoleleverna berättade: marken där ett nytt villaområde skulle byggas var redan upptagen av barnens fria lek. Barnens deltagande i den fysiska planeringen resulterade i att planförslaget ändrades och villaområdets storlek halverades.

Skolorna kan vara tveksamma

Nätverksträffar med skolorna är minst lika viktiga som träffar med planförrättare. Många pedagoger tror att arbetet ska göras utanför läroplanen och ordinarie lektionstid. Det skapar oro för övertid och vikariebehov.

Mats Ekholm som har ett långt förflutet inom pedagogiken, bland annat som chef för Skolverket, lyfter fram att arbetssätet är nytt även för skolorna. Han betomar att det går hand i hand med läroplanen där undersökande arbete ingår.

-Ge skolorna riktiga uppdrag och ge dem gott om tid att arbeta med dem. Den tid det tar första gången får du igen med råge när förståelsen av uppdragen ökar.

Han ger också flera konkreta tips, och du kan ta del av dem i de skrifter som Trafikverket publicerat.

Snabbtips från Mats Ekholm:

 • Ge skolorna riktiga uppdrag
 • Satsa på helhetsbetonande uppgifter
 • Gör begripliga konkreta frågeställningar
 • Argumentera med politiska överenskommelser som Agenda 21 och FN:s årtionde för hållbar utveckling
 • Uppmuntra skolan att inte låsa sig vid lektionstid utan arbeta ämnesövergripande och utanför lektionerna.
– Vi behöver knyta an till barnkonventionen i det praktiska arbetet. En målsättning är att barnkonsekvensanalyser ska göras inför alla våra beslut, till exempel vid vägbyggen och i planläggningsprocessen, säger Thomas Larsson.
FAKTA Kommuner som deltagit

 • Göteborg - den nya stadsdelen Älvstranden
 • Trelleborg – resecentra
 • Örebro – resecentra
 • Östersund - planeringen av ett villaområde
 • Borlänge -område flerbostadshus
 • Vällinge – skolvägar.
Fördjupningsmaterial

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Kyla
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

– Vi behöver knyta an till barnkonventionen i det praktiska arbetet. En målsättning är att barnkonsekvensanalyser ska göras inför alla våra beslut, till exempel vid vägbyggen och i planläggningsprocessen, säger Thomas Larsson.
FAKTA Kommuner som deltagit

 • Göteborg - den nya stadsdelen Älvstranden
 • Trelleborg – resecentra
 • Örebro – resecentra
 • Östersund - planeringen av ett villaområde
 • Borlänge -område flerbostadshus
 • Vällinge – skolvägar.
Fördjupningsmaterial