Varan har lagts till i varukorgen
Så avslöjar du en anbudskartell
Energi 15 maj 2013
Den så kallade asfaltskartellen är Sveriges hittills största kända olagliga kartell. Ledande företag i asfaltbeläggningsbranschen hade gjort upp i förväg om vilka anbud de skulle lämna i olika kommunala, statliga och privata upphandlingar. Företagen dömdes att betala närmare en halv miljard kronor i böter. Foto: Mikael Sjöberg
Tycker du att något verkar konstigt med anbuden i din upphandling? Ta din misstanke på allvar. Konkurrensverket har tagit fram en checklista som ska göra det lättare att avslöja misstänkta anbudskarteller.

Som upphandlare kan du hjälpa samhället att upptäcka och minska risken för anbudskarteller.

Stat, kommuner och landsting upphandlar varje år varor och tjänster för cirka 500 miljarder kronor. En kartell innebär ofta att du får betala mer än vad du borde och kanske får ett sämre jobb.

Leta spår och mönster

Ofta lämnar den som fuskar i upphandlingar spår efter sig. Om konkurrerande företag uppträder enligt vissa mönster kan det tyda på att de samarbetar på ett otillåtet sätt.

Tolv misstänkta beteenden

Konkurrensverkets checklista innehåller tolv misstänkta betenden som du bör vara uppmärksam på.

Om du upptäcker något misstänkt ska du inte dra dig för att anmäla misstankarna till Konkurrensverket.

FAKTA Tolv sätt att upptäcka karteller

 • Misstänkt höga priser
 • Misstänkt olika priser
 • Misstänkt stora prisskillnader
 • Misstänkt lika priser
 • Misstänkt bojkott
 • Misstänkt få anbud
 • Misstänkt lika anbud
 • Misstänkt mönster
 • Misstänkt underleverantör
 • Misstänkt slarviga anbud
 • Misstänkta formuleringar
 • Misstänkt gemensamt anbud
Fördjupningsmaterial

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Tolv sätt att upptäcka karteller

 • Misstänkt höga priser
 • Misstänkt olika priser
 • Misstänkt stora prisskillnader
 • Misstänkt lika priser
 • Misstänkt bojkott
 • Misstänkt få anbud
 • Misstänkt lika anbud
 • Misstänkt mönster
 • Misstänkt underleverantör
 • Misstänkt slarviga anbud
 • Misstänkta formuleringar
 • Misstänkt gemensamt anbud
Fördjupningsmaterial