Varan har lagts till i varukorgen
Okunskap ökar risken för olyckor
Miljö 1 maj 2013

Din webbläsare har inte stöd för all funktionalitet, uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller ladda ner Google Chrome, Edge, Safari eller Firefox.

  Byggarbetsmiljösamordnarens ansvar skärptes och förtydligades 2009 och 2011. Arbetsmiljöverkets granskningar visar dock att det råder stora brister. Många byggherrar är fortfarande omedvetna om sitt ansvar.
  Fördjupningsmaterial

  Bevaka ämnen i artikeln

  Miljö Arbetsmiljö Produktion
  Fackområden

  El & Tele
  Fler nyheter

  Fördjupningsmaterial