Varan har lagts till i varukorgen
Nya regler om energideklarationer på gång
Energi 16 maj 2013
Första steget mot att slopa ackrediteringskravet har tagits. Regeringen har nyligen presenterat en lagrådsremiss. Foto: Anders Wester
Lagen om energideklaration ändras så att det nya systemet för personcertifiering kan införas och ackrediteringskravet på företag kan tas bort.

För nästan ett år sedan började nya regler för energideklarationer att gälla. Nu är fler ändringar på gång. Ackrediteringskravet ska tas bort och ett nytt system med personcertifiering ska införas. För att möjliggöra denna förändring måste både lag, förordning och föreskrifter ändras.

En lagrådsremiss har presenterats

Första steget har nu tagits genom regeringens lagrådsremiss med förslag till ändringar i lagen (2006:985) om energideklaration. De viktigaste ändringarna handlar om att:

  • Tillsynsreglerna ändras så att Boverket kan kontrollera att de certifierade är oberoende.
  • Behörigheten att föra över energideklarationen elektroniskt ska kunna återkallas.
  • Kraven på behörighet för elektronisk överföring flyttas från Boverkets föreskrifter till lagen.

Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2014.

I förordningen kommer nya krav

De nya bestämmelserna om certifiering kommer att införas i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader. Reglerna ska omfatta sakkunskap och oberoende och de ska både gälla personal som besiktar byggnader och övriga som arbetar med att upprätta energideklarationer.

Enligt regeringen bör även dessa bestämmelser träda i kraft 1 januari 2014. En övergångsbestämmelse föreslås vilket innebär att en oberoende expert som kan styrka sitt oberoende och sin sakkunskap kan få upprätta energideklarationer till och med den 30 juni 2014.

Förenkling för alla företag

Avskaffandet av ackrediteringen bör skapa bättre möjligheter för små företag och förenkla för alla företag på sikt. Tanken med förändringen är att konkurrensen ska öka på marknaden vilket i sin tur ska gynna konsumenten.

De nya reglerna innebär krav på ökad personcertifiering. Det kan innebära ökad kostnad för företagen men avskaffandet av ackrediteringen innebär å andra sidan minskade kostnader.

FAKTA Regeringen har länge sagt att kraven borde ändras

Redan i propositionen "Vägen till mer effektiva energideklarationer" som kom 2011 gjorde regeringen bedömningen att kraven som ska säkerställa kompetens och oberoende hos personer som upprättar energideklarationer borde ändras. Det föreslogs då att ackrediteringskravet skulle slopas och att krav på ett nytt system för personcertifiering skulle införas.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Regeringen har länge sagt att kraven borde ändras

Redan i propositionen "Vägen till mer effektiva energideklarationer" som kom 2011 gjorde regeringen bedömningen att kraven som ska säkerställa kompetens och oberoende hos personer som upprättar energideklarationer borde ändras. Det föreslogs då att ackrediteringskravet skulle slopas och att krav på ett nytt system för personcertifiering skulle införas.

Fördjupningsmaterial