Varan har lagts till i varukorgen
Nytt direktiv för industriutsläpp
Bestämmelser 24 maj 2013
Genomförandet av industriutsläppsdirektivet förenklar regelverket för tillståndspliktig verksamhet. Foto: Anders Wester.
Ett nytt regelverk införs som förenklar och förbättrar för tillståndspliktiga verksamheter och gör så att tillståndsmyndigheternas resurser kan läggas på verksamheter med största miljöpåverkan. Industriutsläppsdirektivet, IED, började tillämpas i Sverige 7 januari 2013. De nya förordningarna träder i kraft 18 juni 2013.
Det svenska genomförandet innebär att EU-beskrivningarna av bästa tillgängliga teknik, BAT, så långt som möjligt görs rättsligt bindande genom generella föreskrifter. Syftet med det är att myndigheter och verksamhetsutövare inte ska behöva starta omprövningsprocesser enbart för att fastställa de rättsligt bindande villkoren. Man slipper på detta sätt att prövningssystemet belastas i onödan och verksamhetsutövarna ges möjlighet att planera sin verksamhet bättre.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter