Varan har lagts till i varukorgen
Lagrådsremiss om bostadsförsörjningsansvar
Bestämmelser 5 jun 2013
I en lagrådsremiss föreslås ändringar i lagen, SFS 2000:1383, om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, BFL. Ändringen innebär att innehållet och processen för att ta fram kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen preciseras.
Nytt i förslaget till ändring i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar är att kommunerna i riktlinjerna ska redovisa hur hänsyn tas till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen.
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet förs in i plan- och bygglagen, PBL 2010:900, som ett sådant allmänt intresse som kommunerna ska främja bland annat vid planläggning.
I dessa sammanhang ska kommunernas riktlinjer för bostadsförsör

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter