Varan har lagts till i varukorgen
Handlingsplan för grön infrastruktur
Hållbarhet 16 maj 2013
För att minska risken att växt- och djurarter på grund av infrastruktur blir isolerade på enskilda platser har Naturvårdsverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå.
Vägar och järnvägar kan hindra växt- och djurarter från att sprida sig i landskapet på ett naturligt sätt. Därmed riskerar arter att isolera sig på enskilda platser och negativa effekter som inavel kan bli resultat. Det kan leda till försvagade artpopulationer vilket i förlängningen kan innebära försvagade ekosystem.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Tillgänglighet Vägar och gator Miljö
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter