Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Fasaden fixar elen
Energi 7 maj 2013
Solceller i glasfasaden ska se till att parkeringshuset Atollen i Jönköping blir självförsörjande på el. Bild: Tengbom Arkitekter
Det nya parkeringshuset Atollen i Jönköping får Sveriges största glasfasad med solceller. Projektet kan innebära att parkeringshuset blir självförsörjande på el.

Det är Jönköpings kommun som anlitat Skanska för bygget där en del av söderfasaden täcks med glas som har inbyggda solceller.

– När det ändå ska glastäckas blir det inte så mycket dyrare att ha solcellsglas, säger Sven Hallbäck, projektledare hos Sol & energiteknik, som har hand om denna del av bygget.

I slutet av april startade monteringen av cellerna och i junis sommarsol ska cellerna vara i full funktion.

Transparenta solceller

Fasadytan som täcks är totalt 220 kvadratmeter. Glasskivorna har 20 procent genomsläpplighet så att det under dagtid upplevs som tillräckligt ljust inne i parkeringshuset.

Därutöver finns energisnålt led-ljus för att hålla nere elanvändningen. Hela byggnaden rymmer också affärslokaler och bostäder, så något överskott till elnätet kommer det inte att bli frågan om ens soliga dagar.

Själva parkeringsdelen beräknas bli så gott som självförsörjande.

Komplementanläggning på taket

Cellerna är amorft kisel med en verkningsgrad runt 10 procent. De monteras av arkitektoniska skäl lodrätt, vilket gör att effekten blir 10 kilowatt. Det ger en årsproduktion på 8 500 kilowattimmar.

Som komplement finns det på en maskinbyggnad på taket ytterligare 46 kvadratmeter med vanliga kristallina otransparenta kiselceller monterade med effektiv 45-graderslutning. Totalt blir effekten då närmare 20 kilowatt eller 18 500 kilowattimmar per år.

De glasinbakade tunnfilmscellerna levereras av tyska Schüco och är en standardprodukt, förutom den specialbeställda ljusgenomsläppligheten.

Miljövänlig satsning

Satsningen som går på närmare två miljoner kronor är en del i den strategi kommunen har för att driva anläggningar med miljövänlig el. Tidigare har bland annat det stora Rosenlundsbadet i Jönköping försetts med solenergiutrustning för bland annat uppvärmning.

 

Text: Tomas Carlsson

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter