Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
EI föreslår prisprövning av fjärrvärme
Energi 14 maj 2013
Energimarknadsinspektionen har föreslagit en prisförändringsprövning för fjärrvärme. Men EI verkar själv inte tro på förslaget och rekommenderar regeringen att utreda andra alternativ. Foto: Mikael Sjöberg
Energimarknadsinspektionen (EI) föreslår i en rapport till regeringen en modell för att pröva prisförändringar på fjärrvärmemarknaden. Modellen är tänkt att öka skyddet för fjärrvärmekunder, men har redan fått kritik.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Energimarknadsinspektionen har analyserat tre olika alternativ till prisförändringsprövning, och fastnat för ett av dessa:  Att fjärrvärmebolagens prisökningar begränsas utifrån vad som är en rimlig kostnadsutveckling.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Alternativ som EI valt bort

Prisförändringsprövning genom förhandling

Innebär att prisförändringen för en tidsperiod förhandlas mellan fjärrvärmeföretag och kund. Denna metod kan låta företaget och kunden inledningsvis förhandla utan inblandning från annan part.

Ett visst stöd skulle kunna formaliseras för att skapa goda förutsättningar för förhandlingarna, exempelvis riktlinjer och bestämmelser om hur förhandlingen ska gå till, formen för förhandlingen, när i tid den ska genomföras och standardiserad dokumentation av förhandlingen.

Kostnadsbaserad prisförändringsprövning

Medger en prisförändring som är avsedd att följa företagens individuella kostnadsförändring. Företaget ska med en kostnadsbaserad metod få täckning för sina kostnadsökningar. Risken är att framtida kostnadsökningar som är förenade med fjärrvärmeverksamheten därmed vältras över på kunderna.

De kostnader som prövningen grundar sig på innefattar företagets samtliga kostnader som avser rörelsen samt räntekostnader och avkastning.

Fördjupningsmaterial

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme Bostäder
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Alternativ som EI valt bort

Prisförändringsprövning genom förhandling

Innebär att prisförändringen för en tidsperiod förhandlas mellan fjärrvärmeföretag och kund. Denna metod kan låta företaget och kunden inledningsvis förhandla utan inblandning från annan part.

Ett visst stöd skulle kunna formaliseras för att skapa goda förutsättningar för förhandlingarna, exempelvis riktlinjer och bestämmelser om hur förhandlingen ska gå till, formen för förhandlingen, när i tid den ska genomföras och standardiserad dokumentation av förhandlingen.

Kostnadsbaserad prisförändringsprövning

Medger en prisförändring som är avsedd att följa företagens individuella kostnadsförändring. Företaget ska med en kostnadsbaserad metod få täckning för sina kostnadsökningar. Risken är att framtida kostnadsökningar som är förenade med fjärrvärmeverksamheten därmed vältras över på kunderna.

De kostnader som prövningen grundar sig på innefattar företagets samtliga kostnader som avser rörelsen samt räntekostnader och avkastning.

Fördjupningsmaterial