Varan har lagts till i varukorgen
Databas med miljökrav för upphandling
Energi 3 maj 2013
Miljöstyrningsrådets nya hjälpmedel för att ställa miljökrav och sociala krav i upphandling.
Miljöstyrningsrådet har lanserat en ny hemsida med en kriteriedatabas och MSR-wizard, ett nytt hjälpmedel som underlättar för upphandlare och andra intresserade att hitta och ladda hem rådets miljö- och sociala krav.

För att göra det enklare för upphandlare att ställa miljökrav och andra hållbarhetskrav i upphandling har Miljöstyrningsrådet på sin hemsida lanserat en kriteriedatabas och ett verktyg för att enkelt söka fram och presentera information från databasen. Databasen innehåller alla de miljö- och sociala krav som Miljöstyrningsrådet tillhandahåller. Till kraven är det även kopplat:

  • motiven
  • förslag till verifikat
  • FAQ.

De gamla kriteriedokumenten är inte längre tillgängliga via hemsidan utan är i stället uppdelade i databasen. Miljöstyrningsrådet hade tidigare över 70 dokument med krav på olika nivåer för 100-talet produkter. Många produkter finns i samma dokument. Till exempel innehåller dokumentet för vitvaror krav för spisar, tvättmaskiner och diskmaskiner.

Alla kriterier finns nu i Miljöstyrningsrådets nya Kriteriebibliotek. Med hjälp av databasen och MSR-wizard kommer upphandlaren direkt att kunna söka på specifik produkt och önskad kravnivå:

  • bas
  • avancerade
  • spjutspets.

Nytt arbetssätt

Kriteriebiblioteket är själva databasen med allt innehåll som rör kriterierna sorterat i ett traditionellt produktträd. MSR-wizard är ett verktyg som i sex steg hjälper upphandlaren att söka och hitta de krav han eller hon önskar ställa, för att sedan ladda hem dem.

I det första steget väljs produktområde, exempelvis ”Bygg och fastighet”. I steg två väljs produktgrupp, till exempel ”Flerbostadshus nybyggnad”. Därefter väljs skede i processen och i steget efter väljs kravnivå. Slutligen listas alla krav som ingår i urvalet, baserat på vald kravnivå. Genom att klicka på respektive krav går det att se de övriga nivåerna på respektive krav. När man är nöjd med urvalet går man vidare för att ladda hem kraven, som levereras i pdf-format. Det finns även möjlighet att inkludera en engelsk version.

Kriteriebiblioteket

Det går även söka fram information i kriteriebiblioteket och därifrån lägga dessa i MSR-wizard för att ladda hem dem.

Nya kriteriebenämningar

De gamla kriteriebenämningarna (A1, B1, C1 osv.) har nu ersatts av ett unikt ID-nummer (exempelvis MSR-10115). Det gör att det blir enklare att hänvisa till specifika krav och det blir enklare att hålla koll på vilket krav som är det senast gällande.

FAKTA Om Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling. Rådet ger stöd till offentliga sektorn som hjälp för att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandling. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®systemet).

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling. Rådet ger stöd till offentliga sektorn som hjälp för att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandling. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®systemet).

Fördjupningsmaterial