Varan har lagts till i varukorgen

Brister på luftvattenvärmepumpar från byggvaruhus

Kyla 6 maj 2013
Värmepumparna som testats låter mycket, producerar för lite varmvatten och är inte så effektiva som de skulle kunna vara. Foto: Oscar Lürén
Tre luftvattenvärmepumpar som köps via internet eller byggvaruhus har testats. Resultatet visar att pumparna har flera brister och låg effektivitet.

Energimyndigheten har testat tre luftvattenvärmepumpar som säljs direkt till konsumenten via internet eller byggvaruhus istället för genom en installatör.

- Testet visar att det finns tekniska brister och svagheter som kan minska värmepumparnas effektivitet, säger Anders Odell som är ansvarig för testet, i ett pressmeddelande.

Resultatet kan jämföras med 13 luftvattenvärmepumpar som Energimyndigheten tidigare har testat. Jämfört med de värmepumparna är de tre pumparna inte lika effektiva. Besparingen är mellan 45 och 50 procent, några av de tidigare testade pumparna kan spara upp till 65 procent.

Effektiviteten är låg

De tre värmepumparna kostar alla runt 60 000 kronor. Årsvärmefaktorn för två av dem ligger mellan 1,9 och 2,1. Tidigare testade modeller i samma prisklass ligger mellan 2,8 och 2,9.

Den sämre effektiviteten kan bero på flera saker:

  • Två av värmepumparna saknar växelventil mellan uppvärmning och varmvatten.
  • Vid +2˚C bildades ovanligt mycket is på utedelen. Innan avfrostningen startade minskade värmeeffekten till radiatorerna markant.

Producerar för lite varmvatten

Alla tre värmepumparna har en eltillsats med betydligt lägre effekt än övriga testade pumpar. Effekten ligger på endast 2, 3 respektive 4,5 kW. I normalfallet räcker det inte för att täcka uppvärmningsbehovet då det är kallt ute eller om värmepumpen skulle haverera.

Två av värmepumparna producerar för lite varmvatten. Båda värmepumparna har en tank på 300 liter men de kan bara producera 108 respektive 133 liter 40 gradigt vatten. För att få mer varmvatten måste eltillsatsen slås på.

Bullernivån är hög

Bullernivåerna för de tre värmepumparna är höga, de ligger nästan på 70 dB. Tidigare testade modeller har också ganska höga bullernivåer men det varierar en del. Den bästa ljudnivån ligger på 56 dB och den sämsta på 71 dB.

Alla tre testade modeller har bristfälliga bruksanvisningar.

Resultatet för en av pumparna brister

Testet av värmepumpen Nevica Aquazen-8 gav inte tillräckligt med underlag för att beräkna energibesparingen och årsvärmefaktorn. Det blev driftstopp vid +55˚C till radiatorerna och vid -7˚C utomhus. Värmepumpen klarade inte heller att hålla +45˚C till radiatorerna vid -15˚C utomhus enligt standard.

Installatörens roll och krav på ekodesign/energimärkning

Testet visar att installatörens roll är viktig då en kund ska välja anläggning. Vid årsskiftet infördes ett nytt system för certifiering av installatörer så att de även ska kunna ge kunden råd om energieffektivisering och förnybar energi.

Inom kort kommer värmepumpar även att få ekodesignkrav och energimärkning. Det kommer att ställa högre krav på värmepumparna och det ska bli lättare att välja värmepump.

FAKTA Följande värmepumpar har testats:

  • Energy Save AW 24.4-IOU-QC
  • In-Vest LVE-09
  • Nevica Aquazen-8
FAKTA Fakta om testet

Testet har genomförts på tre hus med olika uppvärmningsbehov, 15000, 25000 och 35000 kWh/år. Huset ligger i södra Sverige där årsmedeltemperaturen är + 6°C. 20 procent av värmebehovet går till tappvarmvatten. Teoretiska beräkningar baseras på resultat från laboratorietester.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Kyla Värme Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Följande värmepumpar har testats:

  • Energy Save AW 24.4-IOU-QC
  • In-Vest LVE-09
  • Nevica Aquazen-8
FAKTA Fakta om testet

Testet har genomförts på tre hus med olika uppvärmningsbehov, 15000, 25000 och 35000 kWh/år. Huset ligger i södra Sverige där årsmedeltemperaturen är + 6°C. 20 procent av värmebehovet går till tappvarmvatten. Teoretiska beräkningar baseras på resultat från laboratorietester.

Fördjupningsmaterial