Varan har lagts till i varukorgen

Så tuffa är kraven för pumpar och fläktar

Energi 14 jun 2013
Nya cirkulationspumpar och fläktar måste uppfylla flera energikrav för att få säljas inom EU. Foto: Anders Wester
De större tillverkarna av pumpar och fläktar tycker inte att ekodesignkraven är hårda. Flera av deras gamla produkter klarar ändå inte kraven så se upp när du föreskriver material.

Vid årsskiftet fick flera vvs-produkter nya energikrav. Kraven kommer från ekodesigndirektivet och måste uppfyllas för att produkterna ska få säljas inom EU. Men hur tuffa är dessa krav för cirkulationspumpar och fläktar gentemot de produkter som levererats tidigare.

Branschen är positiv

Vår byggtjänstkonsult Dan Öhman har pratat med flera tillverkare om de nya kraven.

- Min slutsats är att de större tillverkarna bara ser positivt på de nya kraven. De ger de tillverkare som hängt med i teknikutvecklingen och satsat på att utveckla energisnåla produkter en konkurrensmässig fördel mot dem som satsat på att sälja produkter med ett lågt pris, säger Dan Öhman.

Att kraven är desamma inom hela unionen och hyfsat tuffa innebär att riskerna är mindre för att lokala särkrav ska uppstå.

Relativt tuffa krav på pumpar

För att få en uppfattning om hur tufft kravet är kan man säga att det bara är pumpar i tidigare energiklass A med ett EEI som understiger 0,27 som klarar de nya ekodesignkraven. Det är i huvudsak varvtalsstyrda pumpar. De allra effektivaste pumparna på marknaden i dag har ett energieffektivitetsindex på 0,20.

Föreskriv ej pumpar som inte får säljas

Tillverkarna har nu flera pumpar som de inte längre får sälja. Både Wilo och Grundfos informerar på sina webbplatser om vilka pumpar detta gäller.

Konstruktören bör se upp så att han eller hon inte föreskriver pumpar från serier som inte längre får säljas inom EU. Det är inte säkert att fabrikantkatalogerna har uppdaterats efter de nya förutsättningarna. Om en pump som inte klarar ekodesignkraven föreskrivs kommer det inte att bli fel, för pumpen kan inte levereras. Men det kan bli genant då det visar att konstruktören inte är uppdaterad.

Bygghandlingar som produceras inom kort kan vara avsedda att byggas efter första augusti 2015 då kraven skärps ytterligare. Du måste därför vara vaken som konstruktör.

Ekodesignkraven för fläktar

Hur tufft har fläkttillverkarna behövt jobba för att klara ekodesignkraven?

Nicotra Gebhardt

De tysktillverkade fläktarna klarade i stort sett redan ekodesignkraven innan de trädde i kraft. Det gjorde däremot inte produkterna från Italien som varit mer inriktade på marknader med låg investeringskostnad. Förändringar som byte av motorer, fläktkåpa och fläkthjul har därför genomförts.

Fläkt Woods

Fläkt Woods tycker inte att ekodesignkraven är speciellt tuffa. Väjer man antingen en bra fläkt eller en bra motor så klarar man i regel kraven. Inför 2015 skärps kraven ytterligare 20 procent och de flesta av deras fläktar klarar redan nu de nivåerna. Omställningsarbetet har pågått under en längre tid.

Swegon

Swegon har inte haft några större problem med omställningen till de nya ekodesignkraven. De använde redan tidigare EC-motorer. För företag som hängt med i teknikutvecklingen och jobbat på ett energimedvetet sätt har anpassningarna inte varit så omfattande. Redan nu klarar Swegon kravnivåerna för 2015 på i stort sett alla fläktar.

FAKTA Elanvändningen är central

Ekodesignkraven är krav på energirelaterade produkters energianvändning i ett livscykelperspektiv. För pumpar och fläktar är det elanvändningen i användarfasen som omfattas av kraven förutom vissa krav på märkning och information.

FAKTA Europumps energimärkning försvinner

I samband med att ekodesignkraven trädde ikraft vid årsskiftet upphörde Europumps frivilliga system för energimärkning av cirkulationspumpar. Som konstruktör bör du därför se upp, föreskriv inte en pump med en energimärkning enligt det gamla systemet.

FAKTA Mer information

Läs mer om kraven i de relaterade artiklarna, Kraven på fläktar skärps och Cirkulationspumpar måste bli effektivare.

Klicka på länkarna nedan för en översiktlig bild på kraven och när de träder i kraft:

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme Belysning Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Elanvändningen är central

Ekodesignkraven är krav på energirelaterade produkters energianvändning i ett livscykelperspektiv. För pumpar och fläktar är det elanvändningen i användarfasen som omfattas av kraven förutom vissa krav på märkning och information.

FAKTA Europumps energimärkning försvinner

I samband med att ekodesignkraven trädde ikraft vid årsskiftet upphörde Europumps frivilliga system för energimärkning av cirkulationspumpar. Som konstruktör bör du därför se upp, föreskriv inte en pump med en energimärkning enligt det gamla systemet.

FAKTA Mer information

Läs mer om kraven i de relaterade artiklarna, Kraven på fläktar skärps och Cirkulationspumpar måste bli effektivare.

Klicka på länkarna nedan för en översiktlig bild på kraven och när de träder i kraft:

Fördjupningsmaterial