Varan har lagts till i varukorgen
Miljoner att söka för forskning och utveckling
Energi 13 jun 2013
Mer pengar att söka för forskning och utveckling inom samhällsbyggandet. Foto: Max Nyquist.
Just nu finns mer pengar än någonsin i omlopp för forskning inom samhällsbyggande. Meningen är att näringslivet ska skjuta till lika mycket. Vi hjälper dig att hitta var pengarna finns.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Staten har i år kraftigt höjt anslagen för forskning på hållbart samhällsbyggande. För de närmaste fyra åren (2013-2016) anslås mellan 150 och 200 miljoner kronor extra per år.

– Det är drygt 80 procent mer än tidigare och innebär en unik möjlighet för de företag som vill få hjälp med forskning och finansiering för att utveckla nya hållbara lösningar, säger Helena Gibson-Ek, kommunikationsansvarig på IQ Samhällsbyggnad.

Matchar ihop

IQ Samhällsbyggnad har tillsammans med branschen jobbat hårt för en mer strategisk satsning på samhällsbyggnadssektorn.

Organisationen hjälper också till att matcha ihop utvecklingsinriktade företag med forskare och forskningsfinansiärer.

De tre stora finansiärerna är Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Dessutom fördelar Trafikverket en hel del pengar inom samhällsbyggnadsområdet.

Här är några program som du kan söka medel från:

Energieffektivt byggande och boende

Energimyndigheten har under våren gjort en första utlysning på 20 miljoner kronor inom programmet " Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende.

Syftet är att utveckla teknik och tjänster som bidrar till omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem och hållbar tillväxt i bygg- och bebyggelsesektorn.

I höst startas ett nytt stort forskningsprogram och då sannolikt i samverkan med IQ Samhällsbyggnad. Programmet blir en fortsättning på Cerbof och beräknas pågå till 2016.

Hållbart samhällsbyggande

Formas har under våren utlyst 21 miljoner kronor till fem-sex viktiga forskningsområden inom hållbart samhällsbyggande.

Myndigheten arbetar också med att ta fram ett långsiktigt forskningsprogram som flera kan få del av.

Strategiska innovationsområden

Vinnova har ett flertal olika utlysningar inom programmet "Strategiska innovationsområden". Nya utlysningar kommer till och med år 2016.

Vinnova driver också programmen "Bygginnovationen", och "Forska & Väx" och kan ge planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till EU:s sjunde ramprogram.

Stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Boverket fördelar totalt 50 miljoner kronor fram till augusti 2015. Stöd ges till åtgärder som innebär utveckling eller användning av ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process i planerings- eller byggprocessen.

Stadsutveckling

En del av EU:s strukturfonder ska gå till stadsutveckling. Medlen förmedlas av Tillväxtverket.

Nordic Built

Ett samarbete mellan nordiska aktörer inom byggsektorn som ska förbättra Nordens position för utveckling av globala lösningar för en hållbar byggd miljö i framtiden. Programmet hanteras av Energimyndigheten.

Mer information

Här intill hittar du mer information om de olika programmen.

Du kan också kontakta IQ Samhällsbyggnad för att få hjälp att hitta rätt i forskningsdjungeln.

Fördjupningsmaterial

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning VVS
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial