Varan har lagts till i varukorgen

Fastighetsägare dömd för miljöbrott

Miljö 19 jun 2013
Fogmassor med PCB-halter över 50 mg/kg måste bytas ut. Fastighetsägaren i Malmö försökte slippa en sanering trots att massorna i hans hus översteg gränsvärdet 5 000 gånger. Foto. Gunilla Rex.
En fastighetsägare i Malmö försökte lura miljöförvaltningen att fogmassorna i hans hus innehöll så låga halter av PCB att de inte behövde saneras. I själva verket var halterna skyhöga. Nu döms han till stränga böter och företagsbot för försvårande av miljökontroll.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Enligt PCB-förordningen är alla fastighetsägare med hus byggda mellan 1956 och 1973 och som innehåller fogmassa undersöka om massan innehåller miljögiftet PCB, som användes på den tiden.

Läcker ut och förorenar

PCB riskerar med tiden att läcka ut och förorena marken kring huset. Giftet kan också hamna på avvägar vid renovering och rivning.

Om PCB-halterna i fogmassan överstiger 50 mg/kg måste därför fogmassan bytas ut och tas om hand på ett miljösäkert sätt.

Skyhöga halter

Fastighetsägaren i Malmö fick i juni 2009 ett föreläggande om att göra en PCB-inventering på sin fastighet. Inventeringen som utfördes av företaget Imtek visade på skyhöga halter av miljögiftet. 

På fastigheten fanns drygt 1 500 löpmeter saneringspliktig fogmassa med PCB-halter upp till 252 000 mg per kg - alltså 5 000 gånger högre halter än gränsvärdet.

Dyrt sanera

Fastighetsägaren insåg att saneringen skulle bli dyr och bad därför sin son, som har byggteknisk utbildning, att göra en ny inventering. 

Resultatet från den inventeringen som skickades in till miljöförvaltningen visade inte på några halter av saneringspliktig massa i byggnaden.

Anade oråd

Men miljöförvaltningen anade oråd och förelade fastighetsägaren att även skicka in den inventering som man visste att företaget Imtek redan gjort.

Fastighetsägaren överklagade beslutet till Länsstyrelsen men tvingades till slut ändå lämna in den första inventeringen och bluffen avslöjades.

Fastighetsägaren har i domstolen hävdat att han gjorde om inventeringen eftersom han inte litade på de chockartat höga nivåerna i Imteks undersökning. 

80 dagsböter och företagsbot

Men Malmö tingsrätt slår fast att han medvetet på ett mycket klandervärt och sätt försökt föra miljöförvaltningen bakom ljuset. Han döms därför att betala 80 dagsböter på totalt 160 000 kronor samt företagsbot på 100 000 kronor.

Sonen ska betala 50 dagsböter på sammanlagt 21 500 kronor.

Fastighetsägaren har i en intervju med Sydsvenska Dagbladet sagt att han inte kommer överklaga domen och att fogmassorna ska bytas ut efter sommaren.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Juridik
Fackområden

Förvaltning
Fler nyheter