Varan har lagts till i varukorgen
Växjö hotas av stämning
Energi 28 jan 2013
Konkurrensverket vill förbjuda Växjö kommun att tvångsansluta tomträttsköpare till fjärrvärmenätet. Fotoi: Växjö Energi
Konkurrensverket överväger att stämma Växjö kommun för brott mot konkurrenslagstiftningen. Verket har reagerat på att personen som köpt tomtmark varit tvungna att ansluta sig till det lokala fjärrvärmenätet.

I ett så kallat preliminärt ställningstagande som skickats för synpunkter till kommunen varnar Konkurrensverket för att man överväger att förbjuda Växjö att i köpeavtal ställa krav på att köparen ansluts till eller installerar fjärrvärme.

Förbudet ska om det träder i kraft förenas med ett vite på fem miljoner kronor.

Konkurrenslagen 3:27

Konkurrensverket stöder sig på Konkurrenslagens kapitel 3, paragraf 27, en bestämmelse som började gälla år 2010.

"Växjö kommuns uppställda krav på installation av fjärrvärme i tomtförsäljningsavtalen utgör ett förfarande som snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens samt hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens såväl på återföräljarmarknaden som på distributörsmarknaden", skriver Konkurrensverket i sin bedömning.

Utsträckt förbud

Kommunen får inte heller kringgå förbudet om tvångsanslutning till exempel genom att baka in kostnaden för fjärrvärmeanslutning i tomtpriset.

Växjö kommun uppger i sitt svar att man redan delvis har gjort om reglerna, men hävdar att man måste ha rätt att styra över sin exploatering för att kunna uppfylla kommunenens antagna miljömål.

Beslut inom kort

Konkurrensverket väntas komma med ett definitivt beslut i frågan den närmaste månaden.

FAKTA Mer om 3 kap. 27 § konkurrenslagen

Enligt 3 kap. 27 § konkurrenslagen om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet får staten, en kommun eller ett landsting förbjudas att i en säljverksamhet tillämpa ett visst förfarande, om detta snedvrider eller är ägnat att snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden.

Förfarandet kan också förbjudas om det hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.

Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt.

Enligt denna bestämmelse ska Konkurrensverket föra talan om förbud i Stockholms tingsrätt.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Värme
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Mer om 3 kap. 27 § konkurrenslagen

Enligt 3 kap. 27 § konkurrenslagen om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet får staten, en kommun eller ett landsting förbjudas att i en säljverksamhet tillämpa ett visst förfarande, om detta snedvrider eller är ägnat att snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden.

Förfarandet kan också förbjudas om det hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.

Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt.

Enligt denna bestämmelse ska Konkurrensverket föra talan om förbud i Stockholms tingsrätt.