Varan har lagts till i varukorgen

Revidering av HIN

Boverket vill införa krav på åtgärder i ljudmiljön ur tillgänglighetsperspektiv i verkets regler om enkelt avhjälpta hinder, HIN. Det framgår av den remiss som Boverket har lämnat ut.
Boverket planerar att revidera sina föreskrifter och allmänna råd om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2011:13 HIN. För att få in synpunkter på förslaget till förändringar har verket lämnat ut en remiss som de vill ha svar på senast den 6 mars 2013. En stor del av de förändringar som föreslås är av språklig karaktär. Sedan HIN 1 började gälla 2003 har BBR reviderats. Bland annat gjordes en större översyn år 2008 av avsnitt 3 och 8, det vill säga de avsnitt där tillgänglighetskraven huvudsakligen finn
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Tillgänglighet Bostäder Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter