Varan har lagts till i varukorgen

Nu gäller nya regler vid ändring av byggnad

Energi 24 jan 2013
De nya reglerna om ändring av byggnad ska börja tillämpas från och med årsskiftet. Foto: Ulf Söderlund.
Från och med 1 januari 2013 ska reglerna i Boverkets byggregler, BBR 19, om ändring av byggnad tillämpas. Reglerna trädde i kraft 1 januari 2012 men under 2012 fanns en övergångsbestämmelse som nu inte längre gäller.

Tidigare har det funnits regler om ändring av byggnad i Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Men där fanns inga föreskrifter. I BBR 19 infördes både föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad och dessa ska alltså börja tillämpas nu. Syftet med de nya reglerna har varit att förtydliga lagstiftningen och att få en enhetligare tillämpning av lagen.

Boverket informerar

Som stöd när nu de nya föreskrifterna och allmänna råden ska börja tillämpas har Boverket gett ut ett ”Boverket Informerar”, nummer 1/2013. Här beskriver verket bland annat:

  • vilka krav som gäller
  • utgångspunkt vid tillämpning av kraven
  • hur kravnivåerna ska fastställas
  • vilka delar av byggnaden som omfattas.

Boverket Informerar 1/2013 är en lite omarbetat version av Boverket Informerar 4/2011, som också handlade om de nya reglerna för ändring av byggnad.

Tillämpning av reglerna

Reglerna för ändringar av byggnad ska tillämpas på arbeten som:

  • kräver bygglov och när ansökan om bygglov kom in till kommunen den 1 januari 2013 eller senare.
  • inte kräver bygglov, men kräver anmälan och anmälan kom in till kommunen den 1 januari 2013 eller senare
  • varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas den 1 januari 2013 eller senare.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial