Varan har lagts till i varukorgen

Minskade skillnader i elpris utreds

Elproduktion 14 jan 2013
En utredning är tillsatt av regeringen för att utreda hur skillnaderna i elpris i landet kan minskas. Foto: sxc.hu.
Införandet av fyra elområden för ett år sedan har lett till att elpriset i Malmöområdet tidvis varit högre än i mellersta Sverige.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska utreda hur skillnaderna i elpris i landet kan minskas.

De tre olika åtgärder som ska analyseras är:

  • förutsättningar för en garanterad minimikapacitet på överföringen från elområde 3, Stockholm, till 4, Malmö
  • ett införande av separata budområden inom ett större elprisområde
  • att jämföra införandet av en minimikapacitet mellan elområde 3 och 4 med en ordning där Svenska Kraftnät auktionerar ut CfD-kontrakt.

Bakgrund

Skälet till att priserna skiljer sig åt är att elproduktionen i södra Sverige är för låg, och kapaciteten att föra över el från norra till södra Sverige är för liten.

Ny kraftledning

Den nya kraftledningen Sydvästlänken, som beräknas vara på plats 2015, ska öka överföringskapaciteten mellan elområde 3 och 4 med cirka 25 procent.

Utredningens sker förutsättningslöst och förväntas vara klar i början av 2013.  

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial