Varan har lagts till i varukorgen
Länsstyrelsernas handläggningstider ska kortas
Energi 21 jan 2013
Hantering av överklagade planärenden ska kortas med mer pengar och tydliga riktlinjer. Foto: Ulf Söderlund.
‒ Idag kan det ta upp till tio år från det att ett bygge börjar planeras till dess att spaden sätts i marken, och det är helt orimligt, säger bostadsminister Stefan Attefall. Länsstyrelserna får nu mer pengar och även tydliga krav att korta handläggningstiden för hantering av överklagade PBL-ärenden.

Idag varierar tiderna för att handlägga överklaganden enligt plan- och bygglagen kraftigt mellan olika länsstyrelser. Hos vissa länsstyrelser är den genomsnittliga tiden för att hantera överklagande av detaljplaner upp till 250 dagar. Den genomsnittliga handläggningstiden för överklagade bygglovärenden är 379 dagar hos den länsstyrelse som tar längst tid på sig. Detta är, enligt regeringen, alldeles för länge. Regeringen tillför nu länsstyrelserna 30 miljoner kronor extra per år under åren 2013 ‒ 2016 samtidigt som man ger tydliga mål för länsstyrelsernas handläggningstider för överklagandeärenden av kommuns beslut enligt plan- och bygglagen.

Länsstyrelsernas PBL-ärenden

De ärenden enligt plan- och bygglagen som länsstyrelserna handlägger och som påverkar bostadsbyggandet är:

 • planer
  • detaljplaner
  • områdesbestämmelser
 • lov
  • bygglov
  • marklov
  • rivningslov
  • förhandsbesked.

I de flesta fallen krävs både detaljplan och bygglov för att få bygga bostadshus. Många gånger överklagas bostadsprojekt i både planprocessen och lovprocessen, vilket medför att det kan ta lång tid innan byggstart.

Målen för alla länsstyrelser

Länsstyrelsernas handläggningstider ska nu bli både kortare och mer enhetliga. Regeringen ger nu länsstyrelserna följande tider som riktlinjer för handläggning av:

 • planer:
  • 75 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 3 månader
  • 90 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 5 månader.
 • lov:
  • 75 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 4 månader
  • 90 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 6 månader.

Mark- och miljödomstolarna

Även mark- och miljödomstolarna får mer pengar för att kunna korta sin handläggningstid. För åren 2013 och 2014 ökas anslaget med 10 miljoner kronor per år.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial