Varan har lagts till i varukorgen
Kostnader för VA i omvandlingsområden
Teknik 10 jan 2013
Handledningen innehåller ett angreppssätt för att i tidigt skede bedöma och jämföra kostnader i form av investering, drift, underhåll samt övriga kostnader, planering, tillsyn etc. för olika VA-system i omvandlingsområden.
Handledningen är i första hand inriktad på kostnadsberäkningar för VA-huvudmän/kommunala förvaltningar med det finns även möjlighet att beräkna kostnader för fastighetsägare eller andra lokala intressenter som till exempel samfälligheter.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter