Varan har lagts till i varukorgen
Hårdare krav på luftluftvärmepumpar
Belysning 23 jan 2013
Luftkonditionering och luftluftvärmepumpar måste från årsskiftet uppfylla krav på ekodesign och energimärkning. Krav ställs bland annat på högsta ljudeffektnivå.

Den 1 januari 2013 trädde kommissionens förordningar om ekodesignkrav och energimärkning av luftkonditionering och luftluftvärmepumpar i kraft. Kraven ska enligt kommissionen leda till årliga elbesparingar på 11 TWh till 2020, jämfört med om inga åtgärder vidtas.

Förordningen om ekodesign omfattar:

  • luftkonditioneringsaggregat och luftluftvärmepumpar med en kyl- eller värmeeffekt under 12 kW
  • fläktar som används för ökad komfort och som har en elektrisk effekt som är lägre än 125 W.

Fläktar som används för ventilation omfattas alltså inte av denna förordning. Ekodesignkraven kommer att införas i två steg:

  • steg 1 börjar gälla 1 januari 2013
  • steg 2 börjar gälla 1 januari 2014.

Kraven baseras på SEER (säsongsköldfaktor) och SCOP (säsongsvärmefaktor) och de ser olika ut beroende på vilken produkt det är. Ett exempel är SCOP för luftluftvärmepumpar, som lägst får vara 3,4 från den 1 januari 2013 och skärps till 3,8 från den 1 januari 2014.

Krav på högsta ljudeffektnivå

Förordningen ställer även krav på högsta ljudeffektnivå från den 1 januari 2013, se tabellen.

Energimyndigheten anser att kravet 65 dB på utomhusdelen är acceptabelt men att kraven på inomhusdelen bör sänkas till 58 dB. Anledningen är att det finns andra krav avseende inomhusmiljö där ljudnivån högst får vara 30 dB. En anordning med ljudeffekt på till exempel 55 dB kan inte placeras i sovrum utan måste placeras i ett angränsande rum för att klara inomhusmiljökraven i sovrum.

Ny energimärkning

Luftkonditionering och luftluftvärmepumpar omfattas redan idag av en obligatorisk energimärkning men från den 1 januari 2013 börjar en ny förordning om det att gälla. Energimärkningen ger tillverkaren en möjlighet att visa värmepumpens energieffektivitet i tre olika europeiska klimat:

  • varmt
  • medel
  • kallt.

Det är bara krav på att redovisa värdet för det medelvarma klimatet. Förhoppningen är dock att tillverkarna även ska märka pumparna för kallt klimat vilket skulle göra det lättare för oss nordiska köpare att välja en pump som är framtagen för vårt klimat.

Den nya energimärkningen ger tillverkaren möjlighet att visa värmepumpens energieffektivitet i kallt klimat.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Kyla Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Den nya energimärkningen ger tillverkaren möjlighet att visa värmepumpens energieffektivitet i kallt klimat.
Fördjupningsmaterial