Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Hårdare krav på F-gaser
Bestämmelser 16 jan 2013
Luft/luft-splittar får enligt förslaget inte längre levereras med köldmedium. De ska i stället levereras med skyddsgas och fyllas på plats.
Förslaget till ny förordning om f-gaser innehåller många nyheter. Förbud och utfasning väger tyngst men det handlar även om ett nytt certifierings- och utbildningsprogram, hårdare krav på förfyllda system med mera.
Förslaget till ny förordning om fluorerade växthusgaser (f-gaser) innehåller många nyheter och kommer helt klart att påverka branschen. De viktigaste förändringarna handlar om förbud och utfasning av f-gaser. De med höga GWP-värden får ett förbud enligt en viss tidplan:

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Vad är F-gaser?

Fluorerade växthusgaser är tillverkade av människan och har inga naturliga utsläppskällor. De utgör bara totalt 2 % av alla växthusgaser i EU men de har en mycket större potential att värma upp atmosfären än koldioxid.

De flesta f-gaserna har en hög GWP-faktor (Global Warming Potential = global uppvärmningsfaktor). GWP-faktorn används för att jämföra olika gaser och anger hur mycket ett kilo av växthusgaser påverkar klimatet i jämförelse med ett kilo koldioxid. F-gaserna har en faktor mellan 120 och 22 200.

F-gaserna kan delas in i tre grupper:

• HFC-föreningar (fluorkolväten)

• PFC-föreningar (perfluorkarboner)

•SF6 (svavelhexafluorid)

F-gaserna används inom många områden. Några exempel är kyl- och luftkonditioneringsutrustning, cellplast för isolering, elektrisk utrustning, aeorosolsprayer, lösningsmedel och brandskyddssystem.

F-gaserna har inte några ozonnedbrytande egenskaper. De har därför utvecklats och använts för att ersätta många av de ämnen som bryter ner ozonlagret och som fasades ut genom Montrealprotokollet, bl.a. klorfluorkarboner (CFC) och klorfluorkolväten (HCFC) .

Idag är det möjligt att ersätta f-gaserna helt eller delvis med alternativ som är säkra och minst lika energieffektiva. Det gäller inom nästan alla områden. Ändå finns det bara ett fåtal åtgärder för att undvika användning av f-gaser.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Vad är F-gaser?

Fluorerade växthusgaser är tillverkade av människan och har inga naturliga utsläppskällor. De utgör bara totalt 2 % av alla växthusgaser i EU men de har en mycket större potential att värma upp atmosfären än koldioxid.

De flesta f-gaserna har en hög GWP-faktor (Global Warming Potential = global uppvärmningsfaktor). GWP-faktorn används för att jämföra olika gaser och anger hur mycket ett kilo av växthusgaser påverkar klimatet i jämförelse med ett kilo koldioxid. F-gaserna har en faktor mellan 120 och 22 200.

F-gaserna kan delas in i tre grupper:

• HFC-föreningar (fluorkolväten)

• PFC-föreningar (perfluorkarboner)

•SF6 (svavelhexafluorid)

F-gaserna används inom många områden. Några exempel är kyl- och luftkonditioneringsutrustning, cellplast för isolering, elektrisk utrustning, aeorosolsprayer, lösningsmedel och brandskyddssystem.

F-gaserna har inte några ozonnedbrytande egenskaper. De har därför utvecklats och använts för att ersätta många av de ämnen som bryter ner ozonlagret och som fasades ut genom Montrealprotokollet, bl.a. klorfluorkarboner (CFC) och klorfluorkolväten (HCFC) .

Idag är det möjligt att ersätta f-gaserna helt eller delvis med alternativ som är säkra och minst lika energieffektiva. Det gäller inom nästan alla områden. Ändå finns det bara ett fåtal åtgärder för att undvika användning av f-gaser.

Fördjupningsmaterial