Varan har lagts till i varukorgen

Flera lagnyheter under våren

Energi 4 feb 2013
Vi kan förvänta oss ett antal, för branschen, intressanta lagförslag från regeringen under våren. Foto: Ulf Söderlund.
Regeringen planerar att under våren bland annat lämna förslag till riksdagen om ändring av bestämmelserna om byggsanktionsavgift och om en ny lag om kameraövervakning.

Stadsrådsberedningen har gjort en sammanställning över de propositioner regeringen planerar att lämna till riksdagen under våren 2013. I sammanställningen finns ett antal planerade förslag som är intressanta för samhällsbyggnadssektorn.

Propositioner är i de flesta fall avsedda att bli slutbehandlade av riksdagen före sommaruppehållet. Några är avsedda att bli behandlade av riksdagen först till hösten.

Riksdagsbehandling under våren

Bland de propositioner som är tänkta att bli behandlade av riksdagen före sommaren kan, förutom budgetpropositionen, nämnas:

  • Ett mer tillförlitligt fastighetsregister, 18 mars (Justitiedepartementet)
  • En ny kameraövervakningslag, 19 mars (Justitiedepartementet)
  • Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om byggprodukter, 26 mars (Socialdepartementet)
  • Ändring av byggsanktionsavgiftsbestämmelserna, 26 mars (Socialdepartementet)
  • Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem, 26 mars (Näringsdepartementet).

Riksdagsbehandling till hösten

Propositioner som lämnas i vår men där riksdagsbehandlingen blir först efter sommaruppehållet:

  • Ny lag om bostadsförsörjning, maj (Socialdepartementet)
  • Ändring i lagen om energideklaration för byggnader, maj (Näringsdepartementet)
  • EU-miljömärket, juni (Justitiedepartementet)
  • En resurseffektiv avfallshantering, juni (Miljödepartementet)
  • Flyttning av båtar och skrotbåtar, juni (Miljödepartementet).
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser Lov och tillsyn
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial