Varan har lagts till i varukorgen

Bransch och kunder ska samverka om fjärrvärmepris

Energi 7 feb 2013
Prisdialogen är en process där fjärrvärmebolag och kunder pratar ihop sig om en överenskommelse som slutligen godkänns av en partsammansatt styrelse.
Fjärrvärmebolagen ska bli mer öppna med sin prispolitik och fastighetsägarna ska få ökat inflytande över hur priserna utformas. Det är tanken med den frivilliga prisprövningsmodellen Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Initiativtagare är bostadsbolagen Riksbyggen och Sabo och branschföreningen Svensk Fjärrvärme. Bakgrunden är den stora förtroendeklyfta som länge funnits mellan fjärrvärmebolagen och deras kunder.

– Med kundinflytande, transparens och fjärrvärmeleverantörer som är beredda att få sina prisändringar prövade bidrar Prisdialogen till att skapa en bättre fungerande marknad, hoppas Prisdialogens ordförande Kurt Eliasson, till vardags vd för Sabo.

Flera samrådsmöten

Prisdialogen bygger på lokala dialoger och central prövning. Dialogen mellan leverantören och kunderna sker under flera samrådsmöten som ska leda fram till en lokal prisändringsmodell. Den måste innehålla prisändring för kommande år och en prognos för de därpå följande två åren.

I modellen ska även fjärrvärmebolagets prispolicy framgå och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar.

Granskas centralt

Den fastställda prisändringsmodellen skickas sedan till Prisdialogens kansli för central granskning, tillsammans med protokollet från samrådet där kundernas synpunkter redovisas.

Även enskilda personer kan skicka in synpunkter på prisändringsmodellen till kansliet.

Riskerar uteslutning

En partsammansatt styrelse beslutar sedan om modellen håller måttet och att fjärrvärmebolaget kan beviljas medlemskap i prisdialogen. De företag som inte lever upp till sina åtaganden riskerar att uteslutas, en ny granskning görs varje år.

50 fjärrvärmeleverantörer har redan deklarerat att de vill ansluta sig till Prisdialogen.

FAKTA Prisdialogen ska ge:

● Rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid

● Transparens i prissättning och prisutveckling

● Tidig avisering av prisändringar för att underlätta hyresförhandlingar och budgetarbete

● Dialog där kunderna ges möjlighet att påverka fjärrvärmeleverantörens prisändringar

● Skydd för kunden från kraftiga prisökningar

● Utrymme för kunder att kunna påverka utvecklingen av priskonstruktioner

● Priskonstruktioner som ger kunden ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder.

Fördjupningsmaterial

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme Bostäder
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Prisdialogen ska ge:

● Rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid

● Transparens i prissättning och prisutveckling

● Tidig avisering av prisändringar för att underlätta hyresförhandlingar och budgetarbete

● Dialog där kunderna ges möjlighet att påverka fjärrvärmeleverantörens prisändringar

● Skydd för kunden från kraftiga prisökningar

● Utrymme för kunder att kunna påverka utvecklingen av priskonstruktioner

● Priskonstruktioner som ger kunden ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder.

Fördjupningsmaterial