Varan har lagts till i varukorgen

Billigare solceller förändrar villkoren för stöd

Energi 24 jan 2013
Den som söker stöd för installation av solceller efter den 1 februari kommer att få ett lägre bidrag än tidigare.
Kostnaden för solceller har minskat de senaste åren. Regeringen har därför förändrat villkoren för stöd till solceller. Förändringen ska även leda till att fler ska få ta del av stödet.

Investeringsstödet till solceller förändras från och med den 1 februari. Stödet kommer enligt tidigare beslut att gälla till utgången av 2016 men sänks från 45 till 35 procent av de godkända kostnaderna.

Bakgrunden till sänkningen är att:

  • fler ska kunna få del av stödet
  • stödet anpassas mot kostnaderna för att installera solceller.

De senaste åren har kostnaden för att utveckla solceller minskat avsevärt. Det visar även statistik från investeringsstödet. Kostnaden per installerad kilowatt el minskade med hälften från 2009 till 2012.

Taket sänks

Taket för stödet förändras också. Från den 1 februari blir taket 1,2 miljoner kronor per solcellssystem eller solels- och solvärmehybridsystem. Det är en sänkning med 300 000 kronor.

Stödberättigad kostnad per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt sänks från 40 000 till 37 000 kronor plus mervärdesskatt.

Fler kan bli småskalig elproducent

- Det här investeringsstödet främjar tekniken och ger för många svenskar möjlighet att installera solceller och bli sin egen småskaliga elproducent, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt i ett pressmeddelande.

 

FAKTA Allmänt om stödet

Investeringsstödet till solceller har funnits sedan 2009 och riktar sig till både kommuner, företag och privatpersoner som sätter upp solceller.

Regeringen har avsatt 210 miljoner kronor för stödet under perioden 2013 till 2016.

Ansökan görs till Länsstyrelsen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Allmänt om stödet

Investeringsstödet till solceller har funnits sedan 2009 och riktar sig till både kommuner, företag och privatpersoner som sätter upp solceller.

Regeringen har avsatt 210 miljoner kronor för stödet under perioden 2013 till 2016.

Ansökan görs till Länsstyrelsen.

Fördjupningsmaterial