Varan har lagts till i varukorgen

Ändrade byggregler och ny Byggvägledning Brandskydd

Den 1 januari 2013 blev de ändrade brandbestämmelserna i BBR bindande. Svensk Byggtjänst har därför gett ut en ny utgåva av Byggvägledning 6. Brandskydd, uppdaterad med ändringarna i BBR 19.
Avsnitt 5 om brandskydd i Boverkets byggregler, BBR, har genomgått den mest omfattande förändring sedan BBR kom 1994. Strukturen har ändrats, reglerna har förtydligas och kraven har ökat för vissa områden. De ändrade brandbestämmelserna ska, efter en övergångsperiod, nu börja tillämpas fullt ut från och med 1 januari 2013.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter