Varan har lagts till i varukorgen
AMA-nytt om MER och AMA AF 12
Energi 7 jan 2013
Synen på hur Mät- och ersättningsregler, MER, ska hanteras i AMA AF har ändrats. Foto: Thord Sköldekrans.
Synen på hur Mät- och ersättningsregler, MER, ska hanteras i AMA AF har ändrats. Som en konsekvens av det har föreskriften AFC.113 Entreprenörens kontroll av mängduppgifter slopats och rådstexterna om ändringar av Mät- och ersättningsregler under AFC.61 och AFD.61 har utgått ur AMA AF 12.

Föreskriften AFC.113 Entreprenörens kontroll av mängduppgifter återfinns inte i AMA AF 12. Det innebär att om beställaren vid användandet av AMA AF 12 anger OR-mängder (oreglerbar) i en mängdförteckning så behåller beställaren ansvaret för att upptagna mängder är korrekta. Om beställaren ändå vill att entreprenören gör en mängdkontroll kan det införas under samma kod som tidigare, AFC.113. Att det kravet har tillkommit ska anges under AFC.111, Sammanställning över ändringar i AB 04 eller AB-U 07, eftersom entreprenörens kontroll har bäring på AB 04 kap 1 § 6 och kap 2 § 9.

Undvik ändringar och tillägg till MER

Arbetsgruppen bakom AMA AF anser att det inte finns något strukturellt eller innehållsmässigt samband mellan MER och AMA AF, till skillnad mot vad som gäller mellan AMA AF samt AB och ABT. Därför finns i AMA AF 12 ingen koppling mellan MER och AF under AFC.61 och AFD.61 där ändringar och tillägg av MER tidigare noterades.

Ändringar av och tillägg till MER bör undvikas. Om sådana görs ska de redovisas i kontraktet eller genom en hänvisning i kontraktet till en särskild handling som rangordnas under grupp 6 i kap 1 § 3 AB 04 och ABT 06. I de fall förfrågningsunderlag saknar kontraktsförslag redovisas ändringar av och tillägg till MER i en särskild handling. Av den särskilda handlingen ska det tydligt framgå att den innehåller ändringar av och tillägg till MER.

Nytt avsnitt om MER i AMA-nytt

Alla ändringar och tillägg av Mät- och ersättningsregler som hittills varit införda under AFC.61 och AFD.61 i AMA-nytts beskrivningsdel kommer nu att återfinnas under ett eget avsnitt i beskrivningsdelen.

Tidigare ändringar och tillägg som avser MER Anläggning 2002 och MER Anläggning 07 samt MER Hus 2002 återfinns också här, men är oförändrade.

Jämförelsetabell

I detta nummer av AMA-nytt finns en jämförelsetabell mellan AMA AF 12 och AMA AF 07.

Som det även står på framsidan av beskrivningsdelen är detta AMA-nytt det sista med AMA AF 07. Det ska därför sparas. 

Bevaka ämnen i artikeln

Energi AMA Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter