Varan har lagts till i varukorgen
Villkor för leverans av digital information
Produktion 18 feb 2013
Riktlinjer för leverans av digital information för anläggningsprojekt med avseende på användning, nyttjanderätt och ansvar finns äntligen tillgängliga. Bild: BIM-underlag för ombyggnaden av Arbogaån, Open Bim
Med de nya villkorsbilagorna kan du ge digital information samma juridiska status som beskrivning enligt kontraktshandlingar. Riktlinjerna för leverans av digital information täcker både projekteringsuppdrag och utförandeentreprenader.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Det finns datorsystem och kommunikationsmöjligheter för BIM, Building Information Modeling, till rimliga kostnader, men den digitala informationen som skapas saknar legal status.

Standardavtal räcker inte

I de standardavtal som används, ABK 09, AB 04 samt ABT 06 regleras rättigheter och ansvar för information i form av ritningar och beskrivningar. Det innebär att den digitala informationen som utbyts i form av till exempel en modell bara har status som "för information". Det innebär i sin tur att en del av BIM:s effektivitetsvinster inte faller ut.

För att driva på användningen av BIM, och råda bot på problemet samlade Trafikverket genom SBUF en stor del av anläggningsbranschens stora aktörer i ett gemensamt projekt. Resultatet är två villkorsbilagor för den digitala informationen.

Villkorsbilagor ger högre juridisk status

Genom villkorsbilagorna kan parterna komma överens om den digitala informationens juridiska status, till exempel att den ska jämställas med beskrivning enligt kontraktshandlingarna.

På så sätt kan både mottagarens nyttjanderätt och leverantörens ansvar kopplas till leveransen av den digitala informationen på ett meningsfullt sätt.

Två varianter:

  • En bilaga för levererad (skapad) digital information vid ett projekteringsuppdrag (ABK 09)
  • En bilaga för digital information som tillhandhålls av beställaren vid en utförandeentreprenad (AB 04).

Beställaren ska redovisa informationskraven

Beställaren ska lämna en specifikation på den digitala informationen. I ett projekteringsuppdrag innehåller leveransspecifikationen beställarens krav, i en entreprenad innehåller den en beskrivning av den tillhandahållna informationen.

Projektgruppen har inte tagit fram någon mall för sådana specifikationer, men man kan hänvisa till exempelvis Bygghandlingar 90, del 7 och 8, "SB-Rekommendationer 11 CAD-lager" eller där det är möjligt till beställarens BIM-manual.

I materialet från SBUF hittar du:

  • Villkorsbilagor med instruktion för projekteringsuppdrag och anläggningsentreprenad
  • Exempel på ifyllda villkorsbilagor med leveransspecifikation

 

Fördjupningsmaterial

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Produktion Projektering Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial