Varan har lagts till i varukorgen
Vibrationer ökar risken för hörselskada
Arbetsmiljö 7 mar 2013
Det har visat sig att buller kombinationerat med vibrationer ökar risken för hörselskador så att även måttliga bullernivåer skadar hörseln om personen samtidigt utsätts för vibrationer.
Kombinationen buller och vibrationer är farligare än man tidigare trott, och både Bas U och Bas P bör arbeta för att minska kombinationsexponeringen. Hörselskydden ska på redan vid måttliga bullernivåer om arbetet också innebär handhållna vibrerande verktyg.

Hörselnedsättningar på grund av buller är en av de vanligaste arbetsskadorna i Sverige. Vibrationerna från handverktyg som borrmaskiner, sågar och slipmaskiner ökar risken för hörselskador. Troligen kan detsamma sägas om vibrationer från säten i arbetsfordon.

De arbetare som utsätter sig för kombinationen buller och vibrationer under lång tid bör alltså använda hörselskydd också vid måttliga bullernivåer.

Vita fingrar högrisk

En välkänd form av vibrationsskada är så kallade "vita fingrar", en skada i blodkärlen som gör att fingrarna reagerar onormalt snabbt på kyla. Nu kan även hörselnedsättningar skrivas på de handhållna verktygens belastningskonto.

Att använda handhållna verktyg under kort tid verkar inte ge någon ökad risk för hörselnedsättning, men för personer som fått vita fingrar är risken betydligt större.

Stryper blodtillförseln

– Vibrationerna som fingrarna utsätts för antas påverka nervsystemet i fingrarna. Detta leder till att nervsystemet reagerar onormalt och stryper blodtillförseln till fingrarna som leder till vita fingrar, förklarar Hans Pettersson vid Umeå Universitet som doktorerat med avhandlingen Risk of hearing loss from combined exposure to hand-arm vibrations and noise.

– Eftersom nervsystemet är sammankopplat över hela kroppen är det möjligt att nervsystemet inte bara reagerar mot vibrationerna i fingrarna utan även i hörselsnäckan. Det leder till sämre blodtillförsel till hårcellerna som då har ökad risk för skada och därmed en hörselskada.

Aktiva Bas P pch Bas U

Det är också viktigt att att minska buller- och vibrationsnivåerna ute på arbetsplatserna, och här kan aktiva och kunniga Bas P och Bas U göra skillnad. Genom att förutse vilka moment som bullrar kan man försöka särskilja dem i tiden från arbete med handhållna verktyg som vibrerar.

 

Fördjupningsmaterial

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Produktion Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial