Varan har lagts till i varukorgen

Verktyg för prissättning av fjärrvärme

Energi 19 feb 2013
Nu kan det bli enklare för konsulter och energibolag att beräkna kostnaden för fjärrvärmesystem. Foto: Louise Rosén
Kostnaden för att bygga ett distributionssystem för fjärrvärme kan beräknas med hjälp av kostnadskatalogen, ett nytt kalkylblad från Svensk Fjärrvärme med prisuppgifter från 2012.

- Att bygga nya fjärrvärmeledningar är förenat med en stor kostnad och kan energibolagen få hjälp att bedöma kostnader kan verksamhetsplanering och budgetarbete fungera effektivare, säger Thomas Lummi som är områdesansvarig för distributionsteknik på Svensk Fjärrvärme.

Nya kostnadskatalogen från Svensk Fjärrvärme ska hjälpa konsulter och energibolag att bedöma vad det kostar att bygga ett distributionssystem för fjärrvärme.

Använd egna priser eller snittpriser

I kalkylbladet finns uppgifter som till exempel ledningstyp, dimension, längd och om fjärrvärmeledningen ligger på grönyta eller gatumark. Dessa fylls i och sedan väljer du om du vill använda egna priser eller de priser som är inlagda i kalkylen. Det är medelvärden på verkliga byggkostnader för 2012 för ett antal olika energibolag i Sverige.

- Med hjälp av kostnadskatalogen kan du som energibolag jämföra hur du ligger till i jämförelse med snittet, berättar Thomas Lummi.

Förutom uppgifter om ledningarna kan du lägga in uppgifter om detaljer såsom T-rör och böjar. Övriga uppgifter som till exempel bergsprängning och inkoppling finns det inga inlagda uppgifter om i kalkylen utan de måste anges för varje enskilt fall.

Ersätter Kulvertkostnadskatalogen

Kostnadskatalogen är en uppdatering av Kulvertkostnadskatalogen som kom ut för första gången år 1993. Den var utformad som en rapport och uppdaterades flera gånger, senast år 2007. Kostnaderna räknades upp med index vilket gjorde att de med tiden drog iväg åt olika håll och inte längre stämde. Då togs beslutet att skapa en helt ny kostnadskatalog.

- Det bästa med den nya kostnadskatalogen är att den är aktuell, enkel att använda och man kan lägga in sina egna kostnader.

Kostnaderna delades tidigare in i fyra kategorier, innerstad, ytterområde, parkmark och exploatering.

- Vi har gått ifrån den indelningen för att förenkla för användaren. Tilläggskostnaderna varierar mycket, kostnader för till exempel asfaltering kan skilja väldigt mycket mellan energibolagen. I ett fall ska man asfaltera precis där man schaktat, i ett annat ska man asfaltera om hela gatan vid återställningsarbetet.

Ladda ner den gratis

Kostnadskatalogen kan laddas ner gratis från Svensk Fjärrvärmes hemsida. De ansvarar för att hålla den uppdaterad och ambitionen är att det sker regelbundet. Vid nästa uppdatering hoppas de kunna lägga in kostnadsuppgifter från fler energibolag. Nu är det fem energibolag som har bidragit med uppgifter.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Anläggning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial