Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Utvärdering av strandskyddsregler
Bestämmelser 25 feb 2013
Möjligheten att bygga nära ständer ska stimulera landsbygdens utveckling. Foto: Ulf Söderlund.
Reglerna verkar tillämpas olika, och får olika effekt i landets kommuner. De ska främja utvecklingen i landsbygdsområden med mycket stränder, men frågan är hur det fungerar. Naturvårdsverket och Boverket ska utvärdera och justera.
Regeringen har fått indikationer på att det nya regelverk för strandskydd som trädde i kraft 2009 och 2010 inte har fyllt sitt syfte. Det har tillämpats olika över landet, och tillämpningen har lett till oavsedda effekter.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Miljöbalken 7 kapitlet, paragraf 13

Strandskyddsområde

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt:

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och

2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532).

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Miljöbalken 7 kapitlet, paragraf 13

Strandskyddsområde

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt:

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och

2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532).

Fördjupningsmaterial