Varan har lagts till i varukorgen

Så kan du använda Miljöbyggnad vid renovering

Bostäder 28 feb 2013
Det finns många fördelar med att använda miljöklassningssystemet Miljöbyggnad även vid renovering och ombyggnad. Foto: Mikael Sjöberg
Även om du inte planerar att miljöklassa ett befintligt hus kan det löna sig att använda miljöklassningssystemet Miljöbyggnad när du ska renovera. Systemet kan fungera som en checklista så att du inte glömmer några viktiga parametrar.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Många fastighetsbolag klassar sina nyproducerade fastigheter enligt Miljöbyggnad. Däremot har intresset hittills varit lågt för att klassa befintliga byggnader.

På Sabo och KTH anser man att Miljöbyggnad kan användas som ett styrverktyg vid renoveringar även för den som anser att det blir för tungt eller dyrt att miljöklassa sin byggnad.

Befintliga byggnader i första hand

Miljöbyggnad var från början tänkt att i första hand användas för befintliga byggnader, säger Tove Malmqvist på KTH, som varit med att utarbeta klassningssystemet.

– I Miljöbyggnad finns de viktigaste indikatorerna för att säkerställa både god inomhusmiljö och minimerad påverkan på yttre miljö. Genom att tillämpa dessa indikatorer får du en kvalitetssäkring av renoveringen och en garanti för att du får med viktiga miljömål, säger Tove Malmqvist.

Kommersiella fastighetsägare har kommit lite längre med att använda Miljöbyggnad vid renoveringar men ägare av flerfamiljshus har hittills varit försiktiga. Men intresset finns där menar Tove Malmqvist.

– Ju fler som börjar använda systemet, desto bättre kvalitet tror jag vi får i renoveringarna eftersom kommunikationen blir bättre när alla talar samma språk.

Ger fler vinster

Riksbyggen certifierar sina nybyggda flerbostadshus enligt Miljöbyggnad. Man var också tidigt ute med att använda Miljöbyggnad i inventeringen inför renoveringen av flerbostadsområdet Skarpan i Linköping, som består av 15 trevåningshus byggda 1966-1967.

Försöket har fallit så väl ut att Riksbyggen överväger att tillämpa Miljöbyggnad i alla egna fastigheter som ska renoveras framöver. Man utför även mycket renovering åt bostadsrättsföreningar. Även där kan miljöbyggnad användas för att visa att det finns fler vinster än minskad energianvändning med att genomföra vissa åtgärder, till exempel bättre inomhusmiljö:

Värt extra jobbet

– Det är ett bra system som ger oss en helhetssyn i projekten. En inledande utmaning är förstås att få fram alla gamla ritningar och underlag över grundkonstruktioner. Men det är värt det extra jobbet, säger Charlotte Ahlstrand på Riksbyggen och får medhåll av kollegan Johan Neander:

– Vi använder det som en checklista för att säkerställa bra kvalitet och god boendemiljö. Dessutom känns det bra att registrera alla ingående material. Vi vet ju av erfarenhet att det som inte anses farligt i dag kan vara farligt om 20 år, säger Johan Neander.

FAKTA Fördelar med att använda Miljöbyggnad

  • I utredningsskedet: Ger en statusbeskrivning för miljöprestanda.
  • I planerings- och programskede: För att formulera miljömål samt välja och jämföra åtgärder.
  • Efteråt: För att följa upp och utvärdera färdiga renoveringar och ombyggnader.
Fördjupningsmaterial

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Renoveringar Kyla Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Fördelar med att använda Miljöbyggnad

  • I utredningsskedet: Ger en statusbeskrivning för miljöprestanda.
  • I planerings- och programskede: För att formulera miljömål samt välja och jämföra åtgärder.
  • Efteråt: För att följa upp och utvärdera färdiga renoveringar och ombyggnader.
Fördjupningsmaterial