Varan har lagts till i varukorgen

Rörbokens tredje utgåva är här

Teknik 27 feb 2013
Yrkesverksamma vid gatukontor, entreprenadföretag och ingenjörsfirmor kan nu avnjuta en uppdaterad faktasamling kring olika rörmaterials egenskaper och tillämpningsområden.

"Rörboken" fokuserar på rörmaterialens egenskaper och på installationsmetoder för rörledningar i mark och vatten. Dessutom behandlas olika tillämpningar, såsom va, fjärrvärme och andra användningsområden.

Faktasamlig med historik

Boken är en faktasamling av olika rörmaterials egenskaper och tillämpningsområden. Den innehåller även en historik över rörledningsteknikens utveckling. "Rörboken" vänder sig till yrkesverksamma vid gatukontor, entreprenadföretag och ingenjörsfirmor. Men även erfarna byggare och projektörer torde få ut en del av boken.

Tredje utgåvan

Detta är tredje utgåvan av "Rörboken". Första utgåvan publicerades 1976 vid AB Gustavsbergs Fabriker. Den andra utgåvan publicerades vid AB Svensk Byggtjänst 1983. Denna nya utgåva har följt den betydelsefulla utveckling som skett inom rörledningstekniken. Verksamheten och utgivningen inom nuvarande Svenskt Vatten, dåvarande VAV har betytt mycket, liksom Svensk Fjärrvärme och andra intresseorganisationer som bidragit kunskapsutvecklingen.

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter