Varan har lagts till i varukorgen
Prisdialog ger mersmak för fjärrvärme
Energi 7 feb 2013
Anders Östlund, Öresundskraft och Benth Jensen, Ängelholmshem, är nöjda piloter inom Prisdialogen.
Skånska Öresundskraft startade redan i fjol en prisdialog med sina största kunder. Både fjärrvärmebolaget och en av dess största kunder har bara gott att säga om den nya samverkansformen.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Öresundskrafts vd Anders Östlund anser att fjärrvärme är en mycket bra uppvärmningsform men var bekymrad över den skarpa misstro som länge rått mot fjärrvärmebolagens prissättning.

Förra våren bjöd han därför in sina vd-kolleger från företagets största kunder, ett tiotal fastighetsbolag för att diskutera prispolicy och prissättning.

Öppenhet kring våra kostnader

– Vi vill skapa öppenhet kring hur våra kostnader ser ut och vilka bedömningar vi gör av till exempel bränslepriser och underhållskostnader. Och dessutom få våra kunders förståelse och acceptans för hur vi arbetar.

Diskussionerna ledde efter flera möten fram till en överenskommelse mellan parterna om vilka principer som ska gälla för prissättningen på fjärrvärme lokalt. Öresundskraft gjorde också en prisutfästelse för tre år framåt, med ett garanterat pris för 2013, ett takpris för 2014 och en prisprognos för året därpå.

Helt nödvändig dialog

Anders Östlund ser i princip bara fördelar med det nya sättet att arbeta, som han anser är direkt nödvändigt:

– En aktiv dialog och ett ökat ömsesidigt förtroende mellan oss och våra kunder är helt nödvändigt om fjärrvärmen ska fortsätta en spela en central roll i framtidens energimix.

Finns det då inga nackdelar? Jo kanske ändå:

– Vi som fjärrvärmeföretag frånsäger oss ju den ensidiga makt vi hittills haft över prissättningen. En risk är ju om den tänkta dialogen utvecklas till enbart en tuff prisförhandling där man glömmer bort fjärrvärmens många fördelar. Men den risken får vi ta, att ha dialog är ändå alltid det bästa, säger Anders Östlund.

Återvunnet förtroende

Benth Jensen, vd för allmännyttiga Ängelholmshem, hade länge saknat förtroende för sin fjärrvärmeleverantör Öresundskraft men har fått revidera sin uppfattning det gångna året.

– Det mesta har blivit ofantligt mycket bättre. Tidigare har det varit svårt att förstå hur priset på fjärrvärme sätts. Nu får vi insyn i och kan analysera de parametrar som styr deras prisutveckling. Men det allra bästa är att vi även i i god tid får en uppfattning om hur priset kan komma att utvecklas de kommande åren och kan anpassa oss efter det.

Möjlighet att påverka ökar

Benth Jensen anser inte att Ängelholmshem kunnat påverka prissättningen så väldigt mycket det första året, men han räknar med att möjligheterna att påverka ökar i takt med att samarbetet fortskrider.

Men den allra största vinsten med det nya arbetssättet står inte i avtalet utan är bonuseffekter.

Större förståelse och kunskap

– Genom att vi jobbar tillsammans får vi både större förståelse och ökad kunskap om varandras verksamheter. Det ger oss ökade möjligheter att få hjälp att effektivisera vår användning samtidigt som vi kan hjälpa fjärrvärmebolaget att kapa sina toppar genom att vi försöker hålla igen vår användning när det är störst påfrestning på näten.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme
Fackområden

Förvaltning
Fler nyheter