Varan har lagts till i varukorgen

Ljusdesign avgörande för tunnelsäkerhet

Arbetsmiljö 19 feb 2013
Simulatorförsök som har gjorts med testförare visar att de flesta känner sig uppiggade och föredrar en ljusutsmyckad tunnel i Förbifart Stockholm-projektet.
Långt före byggstarten testas arkitektens förslag på ljusdesign i Förbifart Stockholms extremt långa tunnel. Utsmyckningar har blivit en naturlig del av säkerhetsarbetet för Sveriges nya tunnlar.

Dekorativa ljusslingor kan hjälpa framtidens fordonsförare att hålla sig vakna och ha högre uppmärksamhet i den planerade 18 kilometer långa tunneln väster om Stockholm.

Skapa djupverkan och referenspunkter

Att köra i en nästan två mil lång tunnel, vilket tar omkring tolv minuter, kan bli tröttande om omgivningen är monoton. Utan landskapets djupverkan och referenspunkter på olika avstånd kan också fart och rumsuppfattning påverkas.

– Syftet med undersökningen var att se om ljusslingor som utsmyckning kunde uppfattas som uppiggande och bryta monotonin. Det kan vara tröttande att köra i en lång gråstrumpa, säger Christopher Patten, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, som tillsammans med Selina Mårdh skrivit rapporten från undersökningen.

Test i bilsimulator

För att förebygga risken för insomningsolyckor eller andra olyckor orsakade av ouppmärksamhet gav Trafikverket VTI i uppdrag att ta reda på effekterna av det första förslag till utsmyckning som deras arkitekter tagit fram. Olyckor i tunnlar kan bli förödande, särskilt vid brand.

– Vi är väl insatta i hur de gör utomlands och vi i Sverige ligger långt framme inom det här området, säger Leif Eklöf, som har funktionsansvar för säkerheten i projektet Förbifart Stockholm.

Försöken har gjorts i en digital modell av tunneln och med hjälp av en bilsimulator hos VTI i Linköping.

Totalt är det 24 förare som fått testa de olika scenarierna och blivit undersökta om hur de håller bilen inom körfilen, hur ofta och länge de blickar mot taket, vilken medelhastighet de kör i och hur de uppfattade att slingorna påverkade dem.

Designad mångfald i taket 

Sju segment av tunneln har försetts med ljusslingor i taket med olika utförande och parallellt har det funnits fem segment med specialutsmyckningar vid av- och påfarter.

Takslingorna har längs sträckningen varierats på flera olika sätt så att de inte efter ett tag ska uppfattas som monotona de också.

Förarna tittar oftare

Det mest signifikanta resultatet är att förarna tittar oftare och längre tid mot taket, men ändå i så begränsad omfattning att det inte alls påverkar deras sätt att framföra fordonet. Med undantag för två förare som bröt fillinjer både med och utan ljusslingor i taket, har förarna inte påverkats att förflytta bilen i sidled.

– Det stämmer väl med andra tester vi har gjort där vi försökt distrahera förarna visuellt och inte heller då har de påverkats. Det är sannolikt den omgivande trafiken som mest påverkar hur bilen styrs, säger Patten.

Stabil medelhastighet

Slingorna har inte heller påverkat medelhastigheten i de olika avsnitten. Däremot var det skillnad i hastighet mellan olika avsnitt. I början kör förarna försiktigare, likaså i samband med avfarter då det finns mer information att ta in. I slutet av tunneln har medelhastigheten ökat.

– Om man ska spekulera beror det förmodligen på att de dels vant sig vid tunnelkörning då och att de vill snabbare ut ur tunneln, eftersom tunnelkörning upplevs som mera hotfullt än körning i det fria, säger Christopher Patten.

Förarna har sedan fått ge subjektiva omdömen och de flesta ansåg att slingorna var uppiggande, även om de kunde upplevas som lite röriga. De flesta förare fördrog också att köra i en utsmyckad tunnel jämfört med en utan dekoration.

Gestaltning av Förbifart Stockholm

Förutom de nu undersökta ljusslingorna finns många andra designelement som påverkar förarens uppfattning om fart, tid och rum. VTI undersöker också olika lösningar av vävningsteknik vid på- och avfarter, samt hur användningen av mobiltelefoner påverkar tunnelkörning.

I andra tunnelbyggen har besluten om ljusutsmyckning tagits sent under byggtiden, och än är inget beslutat om belysningsdesignen för Förbifart Stockholm.

Text: Tomas Carlsson

Det är sannolikt den omgivande trafiken som mest påverkar hur bilen styrs, de blir inte distraherade av utsmyckningar menar Christopher Patten.
FAKTA Förbifart Stockholm

  • Bygget ska starta 2014 och vara klart tio år senare.
  • Tunneln är totalt 18 kilometer lång och har fem anslutningspunkter längs sträckningen.
  • I varje färdriktning finns det tre filer. Till det kommer av- och påfartsfiler.
  • Tunnelns hastighetsgräns blir variabelt mellan 80 och 100 kilometer i timmen och det styrs av trafikflöde och andra omständigheter.
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Transportsystem Belysning Utemiljö Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Det är sannolikt den omgivande trafiken som mest påverkar hur bilen styrs, de blir inte distraherade av utsmyckningar menar Christopher Patten.
FAKTA Förbifart Stockholm

  • Bygget ska starta 2014 och vara klart tio år senare.
  • Tunneln är totalt 18 kilometer lång och har fem anslutningspunkter längs sträckningen.
  • I varje färdriktning finns det tre filer. Till det kommer av- och påfartsfiler.
  • Tunnelns hastighetsgräns blir variabelt mellan 80 och 100 kilometer i timmen och det styrs av trafikflöde och andra omständigheter.