Varan har lagts till i varukorgen

KO ingriper i fasadtvisten

Arkitektur 20 feb 2013
– Det här målet har ett stort principvärde och det är därför jag vill se ett avgörande i Högsta domstolen, säger konsumentombudsmannen, Gunnar Larsson, som stöder villaägarna i kampen för ersättning för de fuktskadade fasaderna. Foto: Øyvind Lund.
De fastighetsägare som begärt ersättning av Myresjöhus för fuktskador i enstegstätade putsade fasader fick avslag av hovrätten. Nu har ärendet tagit en ny vändning då Konsumentombudsmannen beslutat att gå in och ge sitt stöd till villaägarna.

I sin dom den 18 januari konstaterade en enig hovrätt att Myresjö inte kunde göras ansvarig för de fuktskador som uppstått i ett antal fastigheter med enstegstätade fasader.

De 34 fastighetsägare i Svedala som fick avslag på sin begäran om skadestånd startade då en insamling för att få till stånd ett överklagande till Högsta domstolen, HD.

KO ställer upp med advokathjälp

Nu har Konsumentombudsmannen, KO, meddelat att han ställer upp med advokathjälp för att villaägarna utan kostnad ska kunna driva målet vidare till Högsta domstolen. Det sker genom så kallat KO-biträde. I det aktuella fallet uppdrar KO åt villaägarnas ombud att driva tvisten vidare till HD.

I en kommentar säger Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson:

– Det här målet har ett stort principvärde och det är därför jag vill se ett avgörande i Högsta domstolen. Kan verkligen en entreprenör frånsägas allt ansvar när byggtekniken som använts uppenbarligen är helt undermålig.

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Bostäder Juridik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter