Varan har lagts till i varukorgen
Jätteböter för Faluns felaktiga upphandling
Energi 21 feb 2013
Underhåll av vägar och gator köptes in utan att upphandlingen annonserade. Trots att kommunen både sagt upp ansvarig chef och frånträtt avtalet i förtid blir böterna dryga. Foto: Kerstin Ericsson och Annika Holmén.
Falu kommun ska betala sju miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling. Straffet är det högsta som Förvaltningsrätten dömt ut hittills.

Kommunen döms för att man slutit ett avtal med Peab om drift och underhåll av kommunens gator och vägar utan att annonsera upphandlingen.

Kontraktet var omfattande, med en löptid på sju år och ett värde beräknat till 161 miljoner kronor, vilket förvaltningsrätten anser motiverar den höga avgiften.

Kommunens invändningar

Kommunen invände bland annat att avtalet inte var giltigt eftersom den förvaltningschef som ingått avtalet överträtt sin befogenhet. Omedelbart när avtalet kom till kommunledningens kännedom avskedades förvaltnings­chefen som träffat överenskommelsen, och man kom överens med Peab om att avtalet skulle upphöra i förtid.

Vidare hävdade kommunen att omständigheterna vid avtalets tillkomst var sådana att det fanns skäl för eftergift, alternativt att en lägre avgift skulle påföras.

Förvaltnings­rätten konstaterar dock att giltigt avtal hade ingåtts. Och även om det vid avtalets tillkomst kan ha förhållit sig så som kommunen påstått, konstaterar förvaltningsrätten att kommunen agerat så att den blivit bunden av avtalet.

Högt sanktionsvärde

Förvaltningsrätten anser att avtalets omfattning ska medföra ett högt sanktionsvärde.

Förvaltningsrätten konstaterar dock att kommunen i förtid frånträtt avtalet och därmed agerat för att begränsa överträdelsens skadeverkningar, vilket bidrar till ett lägre straffvärde. 

Konkurrensverket yrkade på mer

Sammantaget bedömer förvaltningsrätten att upphandlingsskadeavgiften ska fastställas till sju miljoner kronor. Konkurrensverket hade yrkat på att kommunen skulle betala tio miljoner kronor, högsta möjliga böter.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter