Varan har lagts till i varukorgen
Förbelastning av torv - kontrollera sättningarna
Teknik 6 feb 2013
NCC Construction byggde ny Riksväg 50 mellan Mjölby och Motala. Vägsträckan passerar två större torvområden. Tanken på förstärkning genom förbelastning vaknade tidigt i projekteringsstadiet.
Förbelastning av torv fungerar bra tillsammans med aktiv design. Om sättningarna och geometrin följs noga kan både liggtid och överlast justeras under förbelastningstiden.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

När NCC Construction skulle bygga väg över två stora torvområden utanför Motala valde man att förstärka dem genom förbelastning.

Eftersom metoden är krävande, om än kostnadseffektiv och miljövänlig, har projektgruppen delat med sig av sina erfarenheter så att fler ska våga prova grundförstärkning med förbelastning av organisk jord. 

Förutom NCC har Skanska, Peab, Trafikverket och SGI deltagit i arbetet.

Slutsatserna som NCC delar med sig av är:

  1. När jordlagerföljden bestämts och förekommande jordars deformationsegenskaper bestämts kan slutsättningens storlek och sättningarnas tidsförlopp bedömas med relativt god noggrannhet.
  2. Förbelastningen skall normal kombineras med en överlast. Överlastens storlek börvara så stor att minst 20% minskning av effektivspänningen erhålls i samband med avlastningen.
  3. En noggrann uppföljning av sättningarnas storlek och tidsförlopp är nödvändig. Uppföljningen ger svar på om liggtiden kan förkortas, alternativt behöver förlängas, eller om överlasten behöver kompletteras under förbelastningstiden.
  4. Med hänsyn till jordarnas relativt låga skjuvhållfasthet ska lasten påföras etappvis. Jordarna tillåts konsolidera och hållfasthetstillväxten kan därmed utnyttjas i de kommande laststegen,
  5. Geometrin hos banken ska redovisas tydligt inför varje laststeg. Arbetsgången ska beskrivas noggrant och villkor ska finnas för kritiska arbetsskeden t.ex. när nästa laststeg får påbörjas eller när överlasten fårtas bort. Det kan även behövas restriktioner med hänsyn till byggtrafik.

Geotekniska egenskaper och fältmetoder

Under arbetet med nya riksväg 50 undersökte projektgruppen också hur de geotekniska egenskaperna hos högförmultnad torv, gyttja, kalkgyttja och bleke förändras vid stor effektivspänningsökning.

Man tog reda på vilka fältmetoder som bäst bestämmer hållfastheten i fält och studerade hur aktiv design kan tillämpas vid förbelastning av organisk jord, kalkgyttja och bleke.

Projektering, utförande och undersökningar

Erfarenheter från projektering, utförandet, de viktigaste resultaten från laboratorieundersökningarna, de geotekniska undersökningarna och deformationsmätningarna ingår i rapporten.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter