Varan har lagts till i varukorgen
Besiktning av måleriarbeten utomhus
Arkitektur 6 mar 2013
I besiktningsmallen illustreras vilka kritiska delar (till exempel punkterna 1-4 i bilden ovan) som speciellt bör beaktas vid en besiktning.
En ny anvisning ska underlätta för den som ska bedöma och besiktiga måleriarbeten utomhus. Syftet med anvisningen är att bedömningen av ett utfört arbete ska ske på likvärdigt sätt varje gång.

För ett par år sedan gav Målaremästarna ut en anvisning för bedömning av måleriarbeten inomhus. Den fick ett positivt mottagande och har även tagits in i AMA Hus 11 som en beskrivning av hur besiktning ska utföras. Målaremästarna har nu, tillsammans med ett antal branschorganisationer och föreningar, tagit fram en handledning om hur man visuellt ska bedöma och besiktiga måleriarbeten utomhus.

Vad och hur

Anvisningarna beskriver vilka kvalitetskritiska delar som bör besiktigas, hur besiktningen ska utföras och förhållanden som ska råda vid besiktningen.

Teknisk kvalitet

Då besiktningen görs visuellt när arbetet är utfört måste besiktningsmannen begära in dokumentation på entreprenörens egenkontroll för att kunna bedöma den tekniska kvaliteten. I handledningen anges vilka dokument besiktningsmannen ska registrera och kontrollera när det gäller:

 • nybyggnad
 • ommålning.

För att kunna kräva in dokumentation på entreprenörens egenkontroll ska krav på dokumenterad egenkontroll ställts i beskrivning eller kontrakt.

Fukt

Väsentligt för kvaliteten är målfuktkvot vid grundningstillfället och ytfuktkvot vid målningstillfället. Anvisningar finns för:

 • instrument för ytfuktkvotsmätning
 • kalibrering av ytfuktkvotsmätare
 • utförande av mätning
 • rapportering av mätning.

Det finns även en checklista med tips på var mätning bör utföras.

Bedömning

I anvisningen beskrivs hur den visuella bedömningen ska göras av:

 • fasader
  • trä
  • plåt
  • puts
 • snickerier
  • fönster och fönsterdörrar
  • dörrar och portar
 • tak och skärmtak
 • påbyggnader, staket och plank.

Generellt gäller att bedömningen ska göras i dagsljus och vid lämplig väderlek. Den ska göras i två steg:

 1. på 3 – 5 meters avstånd för att få en överblick över ytan
 2. en närmare granskning, på minst en meters avstånd.

För de olika delarna som ska besiktigas finns kritiska punkter uppräknade och även redovisade visuellt.

Kriterier

Utgångspunkten vid bedömningen av både den tekniska kvaliteten och den estetiska upplevelsen är vad som är beställt enligt beskrivningar och kontrakt.

FAKTA Organisationer bakom anvisningen

Deltagande branschorganisationer och föreningar är:

 • Målaremästarna
 • SABO
 • Måleriföretagarna
 • SBR Byggingenjörerna
 • Villaägarna
 • Fastighetsägarna Sverige
 • Sveriges Byggindustrier
 • Sveff – Sveriges färgfabrikanters förening
 • Svenskt Trä.

Arbetet med den nya anvisningen har bland annat inneburit att besiktningsmän har testat anvisningen, att organisationerna ovan och dess medlemmar har fått den för granskning och synpunkter. Kvalitetsgruppen för bättre måleri har även fungerat som referens- och styrgrupp för arbetet. Gruppen består av representanter från både Målaremästarna och SABO.

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Juridik Produktion Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Organisationer bakom anvisningen

Deltagande branschorganisationer och föreningar är:

 • Målaremästarna
 • SABO
 • Måleriföretagarna
 • SBR Byggingenjörerna
 • Villaägarna
 • Fastighetsägarna Sverige
 • Sveriges Byggindustrier
 • Sveff – Sveriges färgfabrikanters förening
 • Svenskt Trä.

Arbetet med den nya anvisningen har bland annat inneburit att besiktningsmän har testat anvisningen, att organisationerna ovan och dess medlemmar har fått den för granskning och synpunkter. Kvalitetsgruppen för bättre måleri har även fungerat som referens- och styrgrupp för arbetet. Gruppen består av representanter från både Målaremästarna och SABO.