Varan har lagts till i varukorgen

Bättre arbetsmiljö med fler indikatorer

Arbetsmiljö 31 jan 2013
Till sommaren kommer en helt ny vägledande Sis-standard som ska bidra till bättre arbetsmiljö i företag och organisationer.

– Meningen är att företag som har som mål att förbättra och följa upp arbetsmiljön ska få tips och ideer på vilka indikatorer de kan använda, säger Gilbert Ljungberger, ordförande för SIS arbetsgrupp TK301/AG2.

Arbetet med standarden har pågått i flera år och under våren skickas ett förslag ut på remiss till deltagande aktörer, men också till andra som vill bidra med synpunkter. När synpunkterna kommit in färdigställs standarden Arbetsmiljöindikatorer – Vägledning och exempel.

Fler indikatorer än frisk- och sjuktal

Det vanligaste i dag är att nästan bara mäta frisktal och sjuktal. Det finns också en internationell kravstandard, OHSAS 18001, Ledningssystem för arbetsmiljö – Krav, som det går att certifiera sig enligt.

Sis vill öka företagens intresse av att använda arbetsmiljöindikatorer av många olika slag, och välja dem som passar bäst för den egna verksamheten.

Det är till exempel fysiska indikatorer som buller, oljud, vibrationer, kemiska ämnen, ergonomi, klimat, drag och strålning. Ett annat viktigt område är de psykosociala indikatorerna.

Då kommer exempelvis sådant som ensamarbete, chefstäthet, arbetstempo, handlingsutrymme, stöd och handledning in.

Checklistor ska underlätta

Vidare ska standarden innehålla rena checklistor för förekomst av policys, arbetsmiljöutbildning, företagshälsovård, säkerhetskultur, samråd med mera.

– Meningen är att det ska bli ett smörgåsbord av i förväg identifierade indikatorer som företaget kan plocka ifrån i sin utveckling av arbetsmiljön. Det som funnits på marknaden har inte varit till tillräckligt stor hjälp, säger Tina Bohlin, som är projektledare hos Sis.

Text: Tomas Carlsson

Meningen är att det ska bli ett smörgåsbord av i förväg identifierade indikatorer som företaget kan plocka ifrån i sin utveckling av arbetsmiljön, säger Tina Bohlin, som är projektledare hos SIS.
FAKTA Kommittén för arbetsmiljöledningssystem

 • ABB
 • Arbetsmiljöverket
 • Bureau Veritas Certification
 • LO
 • Posten
 • Pågen
 • Sandvik Machining Solutions
 • Skogsindustrierna
 • StandSam
 • SWEDAC
 • Thermo Fisher Scientific
 • Vattenfall.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Produktion Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Meningen är att det ska bli ett smörgåsbord av i förväg identifierade indikatorer som företaget kan plocka ifrån i sin utveckling av arbetsmiljön, säger Tina Bohlin, som är projektledare hos SIS.
FAKTA Kommittén för arbetsmiljöledningssystem

 • ABB
 • Arbetsmiljöverket
 • Bureau Veritas Certification
 • LO
 • Posten
 • Pågen
 • Sandvik Machining Solutions
 • Skogsindustrierna
 • StandSam
 • SWEDAC
 • Thermo Fisher Scientific
 • Vattenfall.
Fördjupningsmaterial