Varan har lagts till i varukorgen
Träfasader för höga hus
Teknik 11 dec 2013
Arkitekthögskolan vid Umeå universitet har en fasad i sibirisk lärk. Foto: Ulf Söderlund.
På senare år har det blivit allt vanligare med träfasader på flervåningshus. SP Trä har nu sammanställt olika krav som bör ställas på träfasader till högre byggnader och hur livscykelkostnaderna blir för olika kombinationer av trämaterial och ytbehandling.

Traditionellt har träfasader använts på byggnader med en eller två våningar. Först i början av 2000-talet började vi bygga flervåningshus med träfasader. Det finns därför inte så lång erfarenhet av hur dessa fasader fungerar på höga hus. På högre hus ökar dessutom kraven på beständighet eftersom det är dyrbart att reparera och underhålla på hög höjd. Det även kommit nya trämaterial, skivmaterial, färger, fästdon med mera att välja på.

Stöd vid materialval

Som underlag för framtida fasadsystem i trä, för framförallt flervåningshus, har SP Trä nu gett ut en rapport där man sammanställt information om:

 • trämaterial
 • träskyddsbehandlingar
 • ytbehandlingar för trä
 • livscykelkostnader.

Den kunskap som redovisas i rapporten kan vara ett stöd för industrin/köparen/byggherren etcetera vid valet av material till träfasader.

Hänsyn till brandskyddet

Eftersom trämaterialet ska sitta på fasader högre än två våningar måste även brandskyddet beaktas. Det finns ett antal olika lösningar att välja på för att klara byggreglernas krav:

 • sprinkling av bostäder
 • byggnadstekniska lösningar
 • olika brandskyddsbehandlingar.

Samtliga åtgärder innebär dock en kostnad som måste finns med i kalkylerna.

Olika material och behandlingar

Gran är av tradition det vanligaste träslaget som fasadmaterial på byggnader. En granpanel kan stoppa i 50 år eller mer. I rapporten beskrivs för och nackdelar och vad man bör tänka på, inte bara för gran utan för olika träslag och behandlingar, både impregnering och ytbehandling. Även egenskaper hos trä behandlat med alternativa träskyddsmetoder redovisas, till exempel:

 • värmebehandlat trä
 • acetylerat trä
 • furfurylerat trä.

För flera relativt nya metoder och produkter för träskyddsbehandling och ytbehandling är den långsiktiga prestandan fortfarande osäker.

Livscykelkostnader

Kostnaden i ett livscykelperspektiv, LCC, beror naturligtvis på hur man gör uppskattningen och vilka ingående parametrar man har, underhållskrav, ränta, tidsaspekter med mera. LCC för träpaneler varierar mellan cirka 500 kronor/kvadratmeter för obehandlad granpanel utan underhåll (sprinklerkostnad inte medräknad i fasadkostnaden) och cirka 1 440 kronor/kvadratmeter för brandskyddsimpregnerad målad panel med täta, regelbundna ommålningar.

Även för andra fasadmaterial så är variationerna stora beroende på vilka antaganden man gör. LCC kan variera för:

 • putsad fasad 750 kr/m2 – 1 100 kr/m2
 • tegelfasad 960 kr/m2 – 1 620 kr/m2
 • fibercementskivor 900 kr/m2 – 970 kr/m2.
SPs rapport ger stöd vid val av material till träfasad.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

SPs rapport ger stöd vid val av material till träfasad.
Fördjupningsmaterial