Varan har lagts till i varukorgen

Skyddsrör kan orsaka vattenskada

Om innerröret börjar läcka och skyddsröret inte är tätt kan en allvarlig vattenskada uppstå. Foto: colourbox.com
Kvaliteten på skyddsrören i rör-i-rör-system kan vara så dålig att de går sönder. Säker Vatten uppmanar därför dig som beställare att ställa högre krav på produktleverantörerna.

I våras fick Säker Vatten indikationer av sina installatörer och kunder att flera skyddsrör runtom i landet har gått sönder. De började då att kartlägga vad som har hänt och det visade sig att problemet beror på produkt- eller kvalitetsfel på skyddsrören. Rören har bland annat spruckit vid väggbockfixturen där det är snäv bockradie. Om en vattenläcka uppstår i dessa rörsystem leds vattnet inte ut via skyddsröret som det var tänkt. Läckaget blir då inte synligt och en vattenskada kan uppstå.

- Det här är allvarligt. Vi har lovat läckageindikering och utbytbarhet genom att använda rör-i–rör-system. Vi prioriterar därför arbetet med att komma till rätta med det här problemet, säger Thomas Helmerson, VD på Säker Vatten AB.

Flera har redan gjort förbättringar

Säker Vatten har tagit kontakt med ett 20-tal leverantörer för att diskutera problemet och komma till en gemensam lösning. Några av leverantörerna hade själva upptäckt bristerna och har därför redan förbättrat sina produkter.

- För att lättare kunna spåra de dåliga skyddsrören arbetar vi nu också med att kartlägga när leverantörerna gjort eventuella förändringar i sin produktion, berättar Thomas Helmerson.

Det är omöjligt att byta ut alla befintliga skyddsrör som kan vara av dålig kvalitet men som fastighetsägare och installatör är det ändå bra att känna till problemet om en vattenskada uppstår. Då bör man komma ihåg att det troligen handlar om ett produktfel och inte ett handhavandefel så leverantören bör stå för kostnaderna.

Prova mot norsk testmetod

I Norge är problemet känt sedan några år tillbaka. De ställer, liksom våra branschregler, krav på att skyddsrören ska vara provade och godkända enligt testmetod NT VVS 129. Men de införde ett tillägg till metoden för två år sedan som innebär hårdare krav på skyddsrören.

- Just nu ser vi över branschreglerna och diskuterar frågan dels med leverantörerna och dels med de svenska certifieringsbolagen och norska Sintef Byggforsk. Troligen kommer vi att ställa samma krav som i Norge.

Tills vidare hänvisar Säker Vatten sina företag att bara beställa rör-i-rör-system som uppfyller det norska tillägget. Det finns dock ett problem, de bockfixturer som vi oftast använder i Sverige har ännu inte testats i Norge.

FAKTA Om Säker Vatten

Branschreglerna Säker Vatteninstallation togs fram av VVS-branschen år 2005 för att öka tryggheten för beställare. Reglerna ska minska risken för:

  • vattenskador
  • legionella
  • brännskador
  • förgiftning

som orsakas av dåligt utförda vatteninstallationer. Branschreglerna ställer krav på installationen och de företag och personer som utför dem, genom auktorisation och utbildning. Reglerna ägs och förvaltas av Säker Vatten AB.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om Säker Vatten

Branschreglerna Säker Vatteninstallation togs fram av VVS-branschen år 2005 för att öka tryggheten för beställare. Reglerna ska minska risken för:

  • vattenskador
  • legionella
  • brännskador
  • förgiftning

som orsakas av dåligt utförda vatteninstallationer. Branschreglerna ställer krav på installationen och de företag och personer som utför dem, genom auktorisation och utbildning. Reglerna ägs och förvaltas av Säker Vatten AB.

Fördjupningsmaterial