Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Proposition om boende för ungdomar
Bostäder 20 dec 2013
Med slopat hisskrav kan det bli attraktivare att inreda vindsutrymmen till bostäder. Foto: Ulf Söderlund.
Nya vindslägenheter utan krav på hiss och utökad tid för tillfälligt bygglov är två regeländringar som regeringen föreslår för att göra det enklare att bygga bostäder för ungdomar och studenter.
På många orter i Sverige, framför allt i storstadsregioner och universitetsstäder, råder en stor bostadsbrist för unga. I propositionen "Fler bostäder åt unga och studenter" föreslår regeringen därför ett antal åtgärder för att förenkla byggandet av bostäder avsedda för ungdomar och studerande.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Fler ändringar på gång

Den proposition som regeringen överlämnat till riksdagen innehåller de delar som kräver ändrad lagstiftning i det förslag som Boverket lämnade i juni 2013.

Utöver förslagen i propositionen arbetar Boverket vidare med ett antal förändringar i sina regelverk. Bland annat tänker man införa lättnader i kraven på bostadsutformning så att olika funktioner, till exempel matlagning och förvaring, kan slås samman. Boverket planerar även att införa ett nytt allmänt råd som möjliggör lokalisering av enkelsidiga lägenheter i bullerutsatta lägen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Kyla Tillgänglighet Arkitektur Projektering Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Fler ändringar på gång

Den proposition som regeringen överlämnat till riksdagen innehåller de delar som kräver ändrad lagstiftning i det förslag som Boverket lämnade i juni 2013.

Utöver förslagen i propositionen arbetar Boverket vidare med ett antal förändringar i sina regelverk. Bland annat tänker man införa lättnader i kraven på bostadsutformning så att olika funktioner, till exempel matlagning och förvaring, kan slås samman. Boverket planerar även att införa ett nytt allmänt råd som möjliggör lokalisering av enkelsidiga lägenheter i bullerutsatta lägen.

Fördjupningsmaterial